MUZIKOS SVETAINĖJE vyks ir KULTŪROS PASO renginiai

Publikuota: 2019-04-04 Autorius: Mb.info
MUZIKOS SVETAINĖJE vyks ir KULTŪROS PASO renginiai

Interaktyvių susitikimų ciklas „Muzikos paslaptys“ ir edukacinis koncertinių programų ciklas "TARP NATŲ - muzikos valanda" moksleivius kvies į MUZIKOS SVETAINĘ (Gedimino pr. 32-2)

Interaktyvių susitikimų ciklas „Muzikos paslaptys“ – tai unikali galimybė susitikti, pabendrauti ir susipažinti su iškiliais Lietuvos muzikais, jų atliekama muzika ir instrumentais, o projektas "TARP NATŲ - muzikos valanda" - tai edukacinis koncertinių programų ciklas, pristatantis ir Lietuvos atlikėjus, ir įvairią instrumentinę muziką (edukacinėse programose dalyvaus 1-2 atlikėjai). Išskirtinę tokio koncerto-pašnekesio vertę matome galimybėje bendrauti mažoje auditorijoje (iki 30 - 50 moksleivių). 

1-4 klasių moksleiviams - Muzikos paslaptys
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/633

5-12 klasių moksleiviams - Tarp natų – muzikos valanda
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1749

Interaktyvių susitikimų ciklas „Muzikos paslaptys“ – tai unikali galimybė susitikti, pabendrauti ir susipažinti su iškiliais Lietuvos muzikais, jų atliekama muzika ir instrumentais.

Lietuvos muzikų sąjungos auditorijoje galima ne tik muzikuoti (taigi, susipažinti su instrumentais iš arti), bet ir žiūrėti vaizdo įrašus, praturtinti susitikimus garsiausių atlikėjų garso ir vaizdo įrašais bei pačių atlikėjų – susitikimų herojų – iškiliausiais koncertais. Itin vertinga, kad susitikimų metu galima sužinoti apie atlikėjų vaikystę, pamatyti jų vaikystės nuotraukas bei vaizdo įrašus. Kiekvienas atlikėjas plačiai pristatys ne tik savo kelią į muziką, bet ir savo instrumentą, jo sandarą, muzikavimo ypatybes ir pan. Čia pat galima išmokti ir nesudėtingas daineles, pritariant susitikimo herojui. Ypatinga projekto vertė – galimybė laisvai derinti susitikimų laiką, vietą ir temas. Pedagogai drauge su vaikais gali pasirinkti: akcentuoti pažintį su iškiliomis asmenybėmis ar pasinaudoti galimybe iš arti susipažinti su visais instrumentais: styginiais orkestro instrumentais (smuikas, altas, violončelė, kontrabosas), mediniais pučiamaisiais (fleita, obojus, klarnetas, fagotas), variniais pučiamaisiais (valtorna, trimitas, trombonas, tūba), mušamaisiais, liaudies instrumentais (kanklės, birbynė), fortepijonu, vargonais, klavesinu ir pan. Interaktyvių susitikimų ciklas leidžia rinktis susitikimus ir akcentuojant epochų muziką (barokas, klasicizmas, romantizmas, šiuolaikinė muzika ir pan.), ir žanrus (simfonijos, operos, kamerinė muzika ir t. t.), ir džiazą ar lengvąją popmuziką, programinę muziką vaikams ir pan. Pridėtinę vertę projektui kuria ir galimos dovanėlės susitikimo pabaigoje teisingai atsakiusiems į klausimus (muzikinės viktorinos ar klausimų ir atsakymų forma). Dovanėlės – tai įrašai ir leidiniai iš asmeninės atlikėjų kolekcijos bei LMS leidinių serijos.

Projekto "TARP NATŲ - muzikos valanda" koncertų temos labai įvairios ir gali būti derinamos su pedagogais ir moksleiviais pagal poreikį ir pageidavimą. Galima skirti kelias temų grupes pagal atlikėjų sudėtį (šiuose koncertuose dalyvaus 1-2 atlikėjai). Pavyzdžiui: „Liaudies instrumentų muzikos valanda“, „Smuiko muzikos valanda“, „Vokalinės muzikos valanda“, „Mušamųjų muzikos valanda“, „Kontraboso muzikos valanda“ ir pan. Gali būti skirtingų epochų muzikos valandos: „Baroko muzikos valanda“, „Romantizmo muzika fortepijonui“ ar „XX a. muzikos valanda“. Moksleiviams, ypač 5-8 klasių, gali būti patrauklus LMS narių siūlymas rengti koncertus su savo mokiniais iš Vilniaus muzikos mokyklų. Tokio pobūdžio koncerte moksleiviai iš karto pajus subtiliai pateiktas atlikimo interpretacijos paslaptis. Ypač turiningi monografiniai koncertai. Aktorė Virginija Kochanskytė yra sukūrusi net kelias tokio pobūdžio programas: „Vincas Kudirka“, „Mykolas Kleopas Oginskis“, o pianistai Šviesė Čepliauskaitė ir Andrius Vasiliauskas - monografines Stanislovo Moniuškos fortepijoninės ir vokalinės muzikos programas. Tikime, kad didžiausias mūsų siūlomų edukacinių koncertų privalumas - galimybė derinti programas ir atlikėjus pagal atvyksiančių moksleivių poreikį ir amžių. O pagrindinis LMS narių, dalyvaujančių programoje tikslas - užmegzti tampresnį emocinį ir intelektinį kontaktą su jaunimu, atskleisti aukštosios muzikos teikiamas vertybes ir tikėti, jog didžioji jaukiuose koncertuose apsilankiusių moksleivių dalis tikrai taps rimtų aukštosios muzikos koncertų, rengiamų koncertinių įstaigų salėse, klausytojais. Koncertų programų pasiūlymai detalizuojami LMS svetainėje: http://parduotuve.muzikusajunga.lt/koncertai

Projektas "TARP NATŲ - muzikos valanda" - tai edukacinis koncertinių programų ciklas, pristatantis ir Lietuvos atlikėjus, ir įvairią instrumentinę muziką (edukacinėse programose dalyvaus 1-2 atlikėjai). Išskirtinę tokio koncerto-pašnekesio vertę matome galimybėje bendrauti mažoje auditorijoje (iki 30 moksleivių). Tokiu būdu koncerto eigoje tikėtina užsimegs emocinis ryšys tarp atlikėjų ir jaunųjų klausytojų, galintis ir vieniems, ir kitiems suteikti ir papildomų išgyvenimų, ir intelektualaus netikėto turinio (susijusio su moksleivių iniciatyva, žiniomis, klausimais atlikėjams ir pan.). Itin vertinga siūlomo projekto dalimi vardintume išskirtines galimybes susipažinti su Baroko muzika - LMS narių tarpe jau visas būrys retos Lietuvojespecializacijos atlikėjų. O dainininkai Algirdas Bagdonavičius (kontratenoras) ir Viktoras Gerasimovas (sopraninas) ne tik dainuos, bet ir atskleis specifinio barokinio vyrų dainavimo aukštame registre specifiką. Tarp galimų pasirinkti programų ir kitų epochų muzika ("Pirmyn į praeitį"), ir teminės programos, susijusios su Lietuvos istorija, bei iškiliomis asmenybėmis (pvzd. Vincas Kudirka, Mykolas Kleopas Oginskis, Stanislavas Moniuška, ir pan.). Koncertai gali vykti ir miestų salėse (pavyzdžiui puikiai įrengtuose kultūros centruose ar pan.), ir mokyklų salėse. Siūlomų programų privalumas – koncertas su komentarais ir galimais klausimais-atsakymais, viktorinomis bei žaidimais. T. y. – koncerto metu moksleiviai įtraukiami į vyksmą ir čia pat gali patikrinti ir turimas žinias, įgytas pamokų metu, ir renginio metu sužinotas naujienas. Siūlomos programos privalumas - prizai ir dovanos moksleiviams: muzikos meno ir mokslo leidinio "Muzikos barai" numeriai su CD, kompaktinės garso ir vaizdo Lietuvos atlikėjų plokštelės. 

Komentarai