Š. Birutis: pirmieji Lietuvos kultūros tarybos metai buvo sudėtingi, tačiau sėkmingi

Publikuota: 2014-09-15 Autorius: MB inf.
Š. Birutis: pirmieji Lietuvos kultūros tarybos metai buvo sudėtingi, tačiau sėkmingi

Lietuvos kultūros taryba, pažymėdama vienerių metų sukaktį, kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, bendradarbiaujant su Tarptautine menų tarybų ir agentūrų federacija (IFACCA) rugsėjo 15 d. Kultūros ministerijoje surengė atvirą sesiją, kurioje patirtimis apie kultūros politikos formuotojų ir įgyvendintojų bendradarbiavimo patirtis, valdymo susitarimus dalijosi atstovai iš Airijos, Švedijos, Škotijos ir Anglijos menų tarybų.

„Džiaugiuosi, kad šiandien turime progą ir laiko diskusijoms apie kultūros lėšų planavimą ir valdymą bei visiems mums svarbių kultūros krypčių įgyvendinimą. Tikimės konkrečios ir atviros informacijos apie kitų šalių patirtis iš Airijos, Švedijos, Škotijos, Anglijos kolegų. Ši patirtis ir informacija yra laukiama ir reikalinga mums. Visi dirbame panašioje situacijoje ir patiriame panašius finansų krizės Europoje padarinius. Kultūros finansavimas daugelyje Europos šalių mažėja, o dalyje netgi mažėja gana stipriai. Tai mus verčia būti kur kas sumanesnius ir kūrybingesnius nei iki šiol, siekiant įtikinti politikus, ypač finansų ministrus, kad kultūra svarbi visuomenės kūrybingumui ugdyti ir tvariai plėtrai užtikrinti, kad kultūros ir kūrybos sektorius kuria žymią pridėtinę vertę ir būtent jis yra orios ekonomikos ateitis“, - sakė sveikindamas sesijos dalyvius kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Pasak ministro, pirmieji Lietuvos kultūros tarybos metai buvo sudėtingi, tačiau sėkmingi. „Kultūros ministerija, šiuo metu glaudžiai bendradarbiaudama su Kultūros taryba, formuoja naujus strateginius tikslus ir uždavinius 2015-iesiems metams. Taip pat netrukus su Kultūros taryba turėsime įvertinti šių metu programų efektyvumą bei tikslų įgyvendinimą. Manau, kad šiuose procesuose turi būti užtikrinamas nuolatinis dialogas tarp kultūros politiką formuojančios institucijos, t.y. Kultūros ministerijos, ir ją įgyvendinančios institucijos, t.y. Kultūros tarybos. Taip pat manau, kad 2014 metais buvo žengtas dar vienas svarbus žingsnis – naujoji Kultūros taryba įgyvendino nuo tiesioginės politikų įtakos atskirtą lėšų konkurso būdu paskirstymą, atsižvelgdama į nurodytas politines kryptis ir prioritetus. Lėšų skyrimas yra perduotas kultūros  lauko savivaldai - tai yra labai svarbus ir teigiamas žingsnis kultūros finansavimo demokratizavimo kryptimi“, – pabrėžė Š. Birutis.

Kultūros ministras akcentavo ir kitą žingsnį - pakeisti galvoseną ir žvelgti į valstybės lėšas ne kaip į paramą, bet kaip į investiciją, turinčią konkrečius tikslus: edukuoti visuomenę, užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą regionuose, padėti jauniesiems menininkams pradėti kūrybinę karjerą, užtikrinti teisę į kūrybinį eksperimentą, skatinti tarptautiškumą, stiprinti tapatybę ir t.t. 

Sesijos dalyviai svarstė, kaip spręsti šiandien kylančius iššūkius, siekiant subalansuoti kultūros politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų santykius, kaip šiandieninės kultūros ir meno tarybos reaguoja į politikų keliamas užduotis ir jas atitinkančias konkrečių tikslų siekiančias strateginio ir finansinio planavimo kryptis. Diskutuota, kokios tai turi įtakos konkrečių tarybų, ekspertų veiklai, siekiant pašalinti nereikalingas kliūtis ir užtikrinant nuolatinį dialogą su kultūros ir meno sektoriumi ir ar įmanomas balansas įgyvendinant kultūros politikos kryptis ir skatinant kūrybiškumą.

Savo šalių patirtimis, kaip planuojami jų atstovaujamų organizacijų finansai, derinami susitarimai su politikais ir vyriausybinėmis organizacijomis, kaip finansuojami inovatyvūs kultūros projektai dalijosi Airijos menų tarybos direktorė Orlaith McBride, Švedijos menų tarybos generalinis direktorius Staffanas Forssellas, Kūrybiškos Škotijos vykdančioji direktorė Janet Archer bei Anglijos menų tarybos vykdantysis direktorius Alanas Davey.

Kultūros ministerijoje vykusi atvira sesija – tai rugsėjo 15-17 d. Vilniuje planuojamo Tarptautinės menų tarybų ir agentūrų federacijos (IFACCA) Europos šalių narių susitikimas dalis. Šio susitikimo šeimininkai – Lietuvos kultūros taryba, susitikimas rengiamas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Susitikimo metu Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Daina Urbanavičienė apžvelgs Tarybos pirmųjų metų veiklą, jo dalyviai taip pat bus supažindinti su aktualiais Lietuvos kultūros politikos pokyčiais.

 

Komentarai