V. Juozapaitis atkreipia dėmesį, kad galimai pažeidžiamas Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas

Publikuota: 2014-04-28 Autorius: MB inf.
V. Juozapaitis atkreipia dėmesį, kad galimai pažeidžiamas Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys, Šešėlinės vyriausybės kultūros ministras prof. Vytautas Juozapaitis nori atkreipti visuomenės ir kultūros bendruomenės dėmesį dėl galimai Kultūros ministerijos pavaldume esančių teatrų ir koncertinių įstaigų veiklas reglamentuojančio Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo pažeidimo.


Prof. V. Juozapaitis teigia, kad Kultūros ministerija, vykdydama steigėjo funkcijas, neužtikrina biudžetinių asignavimų, reikalingų nacionalinių teatrų ir koncertinių bei valstybinių teatrų ir koncertinių biudžetinių įstaigų vykdomų kūrybinės veiklos programų įgyvendinimui, kaip tai numato Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas.


Įstatymas numato teatrų ir koncertinių įstaigų finansavimo tvarką, pagal kurią valstybė skiria biudžeto asignavimus nacionalinių bei valstybinių teatrų ir koncertinių biudžetinių įstaigų kūrybinės veiklos programos įgyvendinimo užtikrinimui, taip pat išlaidoms darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti. Taip pat įstatymas numato valstybės, savivaldybių teatrų ir koncertinių viešųjų įstaigų bei kitų teatrų ir koncertinių įstaigų finansavimo tvarką, pagal kurią minėtos viešosios įstaigos turi galimybę gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimus, įstatymo nustatyta tvarka dalyvaujant Kultūros ministerijos arba savivaldybių tarybų skelbiamuose konkursuose atitinkamoms kūrybinės veiklos programoms, finansuojamoms iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, vykdyti.


Tuo tarpu skirtingai nuo viešųjų įstaigų, turinčių teisę dalyvauti Kultūros ministerijos skelbiamuose konkursuose papildomam finansavimui gauti, juose taip pat dalyvauja biudžetinės įstaigos, kurioms įstatymas tokios galimybės nenumato.


„Kyla klausimas, kokio teisės akto pagrindu biudžetinėms įstaigoms – nacionaliniams ir valstybiniams teatrams bei koncertinėms įstaigoms – yra leidžiama dalyvauti Kultūros ministerijos skelbiamuose konkursuose kūrybinės veiklos programų įgyvendinimui, kurio finansavimo užtikrinimą imperatyviai nustato aukščiau paminėtas teisės aktas. Kviečiu ministrą Šarūną Birutį besąlygiškai laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, o esant teisinei kolizijai, inicijuoti kultūros įstaigų finansavimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimą“, – atkreipia dėmesį Seimo narys.

Komentarai