Vieno instrumento istorija

Publikuota: 2016-02-29 Autorius: Romualda Butkevičienė
Vieno instrumento istorija

Jau beveik prieš dešimt metų Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla šventė savo 50-ties metų jubiliejų. Pusės amžiaus gyvavimo istorija buvo pažymėta koncertais, parodomis, susitikimais su buvusiais mokytojais, mokiniais, kolegomis ir įžymiais atlikėjais. Šventė nebūtų šventė, jeigu jos nelydėtų sveikinimo žodžiai, nuoširdūs linkėjimai ir dovanos... Idėja paprašyti dovanos iš Biržų rajono savivaldybės kilo mokyklos direktoriaus pavaduotojai Ramutei Petronytei. O dovanos panorėjom ypatingos – instrumento, ir ne bet kokio, - klavesino. Mūsų norai buvo išpildyti, instrumentas atkeliavo į Biržus. Iš karto pagalvojome, kad jo vieta ne nedidelėje mūsų mokykloje, kurioje tik mažos, į celes panašios, darbo klasės ir kukli kamerinė salytė, o Biržų pilies rūmai. Senovinis instrumentas įsikūrė Biržų krašto muziejuje „Sėla“ kunigaikščių Radvilų menėje. Mokyklos bendruomenei tai buvo tarsi stebuklas – vaikščiojom aplinkui, gerėjomės jo ypatingu skambesiu, kuris pasklido muziejaus salėse ir iš karto pradėjome galvoti apie koncertus, kurie galėtų priartinti mus prie tos epochos muzikos.

2007 m. rudenį senosios muzikos ansamblis „Affectus“ biržiečiams padovanojo pirmąjį koncertą šioje salėje. Tai buvo klavesino premjera. Nors muzikantai važiuodami į Biržus nežinojo, koks bus instrumentas, bet jų lūkesčiai nebuvo apvilti – „klavesinas puikus“, - džiaugėsi atlikėja Vaiva Eidukaitytė. Koncertą vedė muzikologė Jūratė Mikiškaitė. Ansamblis klausytojams atliko penkis Jean Philippe Rameau koncertus.

2010 m. rugsėjo 8 d. sulaukėme svečių ir iš tolimosios Japonijos. Ne tokia jau labai didelė kunigaikščių Radvilų menė tada netalpino visų norinčių paklausyti: vaikai sėdėjo tiesiog ant grindų labai arti atlikėjų, o kitiems teko ir vestibiulyje gėrėtis nepaprasta senąja muzika. Svečiai tokia klausytojų gausa buvo nustebinti, o biržiečiai pamaloninti fleitos ir klavesino muzika bei Japonijos ambasadorės Lietuvoje Miyoko Akashi dėmesiu. Ambasadorė pristatė fleitininką Mutsuyuki Motomura ir klavesinistę Yshiko Ieki. Atlikėjai ne tik džiugino muzika, bet ir papasakojo apie instrumentus, kuriais grojo. Fleitininkas demonstravo įvairių laikmečių fleitas ir įrodė, jog paprasta išilgine fleita, kuria mokomi mokiniai, galima profesionaliai atlikti sudėtingus kūrinius.

Pradėjome kiekvieną pavasarį rengti mokinių koncertus. Pirmieji buvo mažieji pianistai, kurie, išmokę baroko epochos kompozitorių kūrinius, panoro išbandyti juos klavesinu. Neatsiliko ir fleitininkai, kurie subūrė išilginių fleitų ansamblį. Mokiniai, grojantys tradicinėmis fleitomis, smuikais taip pat atliko kūrinius pritariant klavesinui. Kiekvienu mokinių koncertu stengėmės labiau gilintis į istoriją, keliauti po to meto Europą ir vėl užklysti į Lietuvos dvarus...bet palaipsniui pradėjome suvokti, kad be specialistų pagalbos neišsiversime. Specifinis instrumentas ir to laikmečio istorinė interpretacija mums visiškai nežinoma.

Pirmasis mūsų klavesino mokytojas Felipe Guerra.  Atlikėjas, kilęs iš Čilės, mokslus baigęs Prancūzijoje, mielai sutiko padirbėti su mūsų mokinukais dieną prieš koncertą. Vaikus ir jų mokytojus sužavėjo klavesinisto mokymas atlikti senovinius šokius, kuriuos jis tuojau pat pademonstruodavo grakščiais ir elegantiškais žingsneliais, nes Prancūzijoje šalia grojimo mokoma ir senovinio šokio. Felipe Guerra koncertas „Passioni musicali“, įvykęs 2012 m. kovo 3 d. kartu su lietuvių atlikėjomis Renata Dubinskaite (mecosopranas) ir Ieva Baublyte (išilginė fleita, gotikinė arfa), tiesiog užbūrė. Koncerte skambėjo aistringoji XVIIa. italų baroko muzika, skambėjusi LDK valdovų rezidencijose.

2012 m. gruodžio 7dieną edukacinis šv. Cecilijos senosios muzikos ansamblis atkeliavo į Biržus – Radvilų miestą. Vilniuje,... ir Biržuose sudarytos koncertinės programos, skirtos vėlyvųjų viduramžių, renesanso, bei baroko muzikai. Šių programų iniciatorė ir siela Ieva Baublytė, dirbusi Valdovų rūmų edukacinių renginių vadove. Į šias programas įtraukti tiek profesionalūs atlikėjai, tiek muziką studijuojantys mokiniai ir studentai. Biržų Vl.Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai turėjo galimybę susipažinti su XIV – XVIIa. muzikos repertuaru, muzikavimo ir interpretacijos senaisiais muzikos instrumentais ypatumais. Festivalis Biržuose pradėtas surengiant improvizuotas kūrybines dirbtuves mokiniams ir seminaru mokytojams, kuriuos vedė barokinio trimito ir cinko virtuozas Gustavo Gargiulo (Argentina, Šveicarija), išilginės fleitos, cinko specialistas Rodrigo Calveyra (Brazilija, Prancūzija), viduramžių vargonėliais ir klavesinu grojantis Ivanas Velikanovas (Rusija, Prancūzija). Vakare laukė pažintinis koncertas, kuriame be svečių dalyvavo Ieva Baublytė (išilginė fleita, gotikinė arfa), Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Saulė Šerytė (mecosopranas), Vilimas Norkūnas (klavesinas). Ši diena atvėrė naują senosios muzikos pažinimą ir suvokimą, kad reikalinga ne vienkartinių prisilietimų, o kryptingo, sistemingo mokymo. Šį mūsų siekimą pradėti  įgyvendinti iniciavo klavesinininkas Vilimas Norkūnas.            

Studijas pradėjome 2013 m. rudenį tarptautinės – edukacinės stovyklos „Muzikuokime drauge“ metu. Idėją, stovyklos metu turėti senosios muzikos pažinimo ir interpretacijos kursą, palaikė stovyklos organizatoriai profesorius Petras.Kunca ir muzikų sąjungos prezidentė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.

2014 metų pavasario sesijoje jau tęsėme pradėtą darbą. Ir mokiniai, ir mokytojai pasijutome tikrais studentais, kada mokymo procesas vyksta nuo sesijos iki sesijos. Tokį mokinių ugdymą skatino mokyklos direktorė Rima Zuozienė, matydama kiek ši veikla motyvuoja mokyklos ugdytinius ir kelia pedagogų kvalifikaciją.

Labai naudingi sesijų metu organizuojami seminarai, kuriuose nagrinėjami aktualūs muzikinio švietimo, mokytojų tobulinimosi klausimai. Džiugu, kad į šitus renginius susirenka gausus būrys vidurinių mokyklų bei regiono muzikos mokyklų mokytojų. Reikia paminėti 2014m. tarptautinės stovyklos metu surengtą seminarą „Informacinių technologijų taikymas“ (doc. R.Vitkauskas). Išgirdome vertingų patarimų kaip informacinių komunikacinių technologijų pagalba lavinti profesiniuis įgūdžius, kaip naudotis  virtualiomis bibliotekomis. Besidomintiems senąja muzika svarbu savo mokiniams surasti tinkamą repertuarą, parodyti ir analizuoti faksimilinius leidinius. Šis etapas yra labai svarbus, skatinantis mokinių motyvaciją  ir kūrybišką bendradarbiavimą su mokytojais.

Po keletos sesijų pasijutome šioje srityje drąsiau ir 2014m. pasiryžome dalyvauti šv.Cecilijos festivalyje, į kurį kvietė Nacionalinis muziejus „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmai“.Jauniesiems atlikėjams į renesanso ir baroko muzikos paslaptis gilintis padėjo senosios muzikos atlikėjai Rūta Vosyliūtė (barokinis vokalas), Vilimas Norkūnas (klavesinas) ir Ieva Baublytė (išilginės fleitos). Edukatoriai lapkričio mėnesį Valdovų rūmuose vedė meistriškumo pamokas, kurios kartu buvo ir pasiruošimas svarbiausiam renginiui – mokytojų ir mokinių koncertui. Koncertuoti Biržų pilies rūmuose mokiniai jau turėjo ne vieną galimybę, tačiau įžengti į Valdovų rūmų menes, liesti ten esančio klavesino klavišus buvo didžiulis iššūkis. Šie renginiai atvėrė galimybes muzikuojantiems vaikams ne tik išreikšti save, bet pasijusti ypatingiems – keliaujantiems ir reprezentuojantiems kunigaikščių Radvilų dvaro kultūrą.

Sesijose, meistriškumo kursuose gaunamas žinias ir patirtį norėjosi įvilkti į gražų rūbą,kuris puoštų ir įprasmintų šį mūsų darbą. Tai profesionalių atlikėjų koncertai. Jaunieji atlikėjai, girdėdami savo mokytojus koncertuose, giliau gali suvokti, pamilti muziką, tapti sąmoningais klausytojais. Šios idėjos vedamas 2015 metais gimė senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“. Renginiai turėjo didelį pasisekimą, pritraukė nemažai  senosios muzilos gerbėjų. Šiais metais tuojau prasidės antrasis, kuris jau bus gausesnis koncertais ir tikimės dar platesniu jaunųjų dalyvių ir klausytojų ratu.

Klavesinas, jau beveik dešimt metų skambantis pilies rūmuose, sukūrė stebuklą – Biržai tapo senosios muzikos traukos centru, kuriame jaunieji muzikantai žengia pirmuosius pažinimo žingsnius, o biržiečiai ir svečiai gali mėgautis kunigaikščių Radvilų epochos dvasia.

 

 

 

 

 

Komentarai