AISTROS OPEROJE / PASSION IN OPERA

AISTROS OPEROJE / PASSION IN OPERA
Birštono kurhauzas
B. Sruogos g. 2, Birštonas LT-59209
19:00
2024-07-28
Sekmadienis
Kaina 10.00 Eur
Įsigykite bilietą Įsigyti bilietą

Viktorija STANELĖ (sopranas) ir Igor BAKAN (bosas)
Dalyvauja Inga MAKNAVIČIENĖ (fortepijonas)

Programoje įvairių epochų operų fragmentai

Viktorija Stanelė – profesorių R. Maciūtės ir V. Noreikos ugdytinė Lietuvoje. Baigusi studijas LMTA debiutavo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, parengė kelis vaidmenis Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Laimėjusi kelis konkursus, ji 2010-2012 buvo pakviesta į operos studiją Ciūricho operos teatre, o 2014 m. tapo Vienos operos teatro Jaunųjų solistų trupės nare. 2019- 2020 m., grįžusi į Klaipėdą, vėl dainavo Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre.

Tarp Viktorijos sukurtų vaidmenų – visi pagrindiniai soprano vaidmenys populiariausiose operose, o taip pat C. Monteverdi, G. F. Händelio, E. Humperdinco, L. Janačeko operose. Ji dainavo Lietuvos ir Latvijos nacionaliniuose operos teatruose, Sicilijos Teatro Massimo operos teatre, Vlaamso operos teatre (Antverpenas/Gentas, Belgija) ir kt.

Dar studijų metais sėkmingai karjerą pradėjęs Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre, Igor Bakan laimėjo eilę prestižinių konkursų ir buvo pakviestas į operos studiją Ciūricho operos teatre (2009-2010). 2010-2012 metais dainavo Vlaamso operos teatre (Antverpenas/Gentas, Belgija), o 2012 tapo Vienos operos teatro Jaunųjų solistų trupės nariu.

2016-2017 m. sezone I. Bakan debiutavo pagrindiniu Figaro vaidmeniu Mozarto operoje „Figaro vedybos“ Malmės operoje, o 2018 m. čia dainavo Monteronę G. Verdi operoje „Rigoletas“.

***

In the concert program, you will hear excerpts from operas of various eras, performed solo and in duet by Viktorija Stanelė and Igor Bakan.

Viktorija Stanelė is a student of professors R. Maciūtė and V. Noreika in Lithuania. Having won several competitions, she was invited to join the opera studio at the Zurich Opera House from 2010 to 2012. In 2014, she became a member of the Young Soloists Ensemble at the Vienna State Opera. In 2019-2020, she sang at the Klaipėda State Music Theatre.

Among the roles created by Viktorija are all the main soprano roles in the most popular operas, as well as roles in the operas of C. Monteverdi, G. F. Händel, E. Humperdinck, and L. Janáček. She has performed at the national opera houses of Lithuania and Latvia, the Teatro Massimo in Sicily, the Vlaamse Opera (Antwerp/Ghent, Belgium), and others.

During his studies, Igor Bakan successfully began his career at the Klaipėda State Music Theatre. He won a series of prestigious competitions and was invited to join the opera studio at the Zurich Opera House (2009-2010). From 2010 to 2012, he sang at the Vlaamse Opera (Antwerp/Ghent, Belgium), and in 2012, he became a member of the Young Soloists Ensemble at the Vienna State Opera.

In the 2016-2017 season, I. Bakan debuted in the lead role of Figaro in Mozart's opera "The Marriage of Figaro" at the Malmö Opera, and in 2018, he sang the role of Monterone in G. Verdi's opera "Rigoletto" there.

Susiję nariai

Inga Maknavičienė

Inga Maknavičienė

Pianistė, KU docentė, pedagogė

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius