DŽIAZO NAKTYS: Neda MALŪNAVIČIŪTĖ ir Richardas BANYS

DŽIAZO NAKTYS: Neda MALŪNAVIČIŪTĖ ir Richardas BANYS
Muzikos svetainė
Gedimino pr. 32-2, Vilnius 01104
23:55
2024-07-05
Penktadienis
Kaina 20.00 Eur
Įsigykite bilietą Įsigyti bilietą

Jaunas, talentingas, 34-erių metų džiazo pianistas RICHARDAS BANYS ir jau daugiau nei 35 metų sceninę patirtį turinti dainininkė bei fleitininkė NEDA MALŪNAVIČIŪTĖ susitiko prieš dešimt metų. Abu yra džiazo trio NEDA/ LABUTIS/BANYS nariai. Tačiau abu atlikėjai mielai neria ir į kitokio žanro muziką – jie groja ne tik džiazo standartus, bet ir autorinę muziką, bei lietuvių autorių dainas, yra puikūs laiko patikrintų kūrinių interpretatoriai. „SAVAIP“ - tai Nedos ir Richardo išskirtinis bruožas. Labai gerai jausdami vienas kito nuotaikas ir emocinę būseną, Neda ir Richardas muzikuoja tarsi „vienu alsavimu“. Juos jungia graži muzikinė bendrystė, jie kalba ta pačia muzikos kalba. Jų koncertuose gali justi beprotiškai daug žaismės ir virtuoziškų improvizacijų, emocijų lavina į garsų pasaulį įtraukia ir klausytoją.

JAZZ NIGHTS: Neda MALŪNAVIČIŪTĖ and Richardas BANYS

A young, talented, 34-year-old jazz pianist RICHARDAS BANYS and a singer and flutist with over 35 years of stage experience, NEDA MALŪNAVIČIŪTĖ, met ten years ago. Both are members of the jazz trio NEDA/LABUTIS/BANYS. However, these performers are also keen to dive into other genres of music – they play not only jazz standards but also original compositions and songs by Lithuanian authors. They are excellent interpreters of timeless pieces. "IN THEIR OWN WAY" is Neda and Richardas' distinctive feature. With a profound understanding of each other's moods and emotional states, Neda and Richardas perform as if "breathing as one." They are united by a beautiful musical connection, speaking the same musical language. Their concerts are filled with a tremendous amount of playfulness and virtuoso improvisations, and their emotional torrent draws the audience into the world of sounds.

***

APIE ATLIKĖJUS

Lietuvos džiazo primadona, fleitininkė ir vokalistė Neda Malūnavičiūtė debiutavo 1988-aisiais Birštono festivalyje su Vladimiro Čekasino vadovaujamu B. Dvariono muzikos mokyklos moksleivių ansambliu. Vėliau Neda kilo į Birštono sceną su Didįjį festivalio prizą pelniusiu Artūro Anusausko kvintetu, ansambliu „Džiazo nublokšti“, Vilniaus džiazo kvartetu, Dainiaus Pulausko džiazo sekstetu bei Vilniaus džiazo orkestru, kitais kolektyvais. Dainininkė improvizavo beveik su visais Lietuvos džiazo meistrais, dalyvavo Vytauto Labučio okteto, Leonido Šinkarenkos kvinteto „Jazz 5“, Kauno bigbendo programose, buvo improvizacinės muzikos grupės „Exlex“, sumanytos kartu su šviesaus atminimo perkusininku Tomu Dobrovolskiu, narė, rengė programas trio su Artūru Anusausku ir Vytautu Labučiu. Nuo 2006 metų Neda nuolat koncertuoja su dainuojamosios poezijos trio „Meilės trikampis“ ir dviese su aktoriumi Olegu Didkovskiu, atlikdama jai sukurtas ir savo pačios dainas. Solistė bendradarbiavo ir su rusų pianistu Daniilu Krameriu, estų saksofonininko Raivo Tafenau kvartetu, dalyvavo vokiečių pianisto Berndo Homanno ir Baltarusijos bigbendo, vadovaujamo Michailo Finbergo, projektuose. „Vieno teisingo žanro nėra – arba turi ką pasakyti muzika, arba ne. Kuo didesnė įvairovė, tuo įdomiau gyventi. Aš džiaugiuosi, kad mano kasdienybėje nėra rutinos – pučia vis nauji vėjai: pati renkuosi, su kuo noriu groti, ką ir kur“, – kalbėjo dainininkė. Be Nedos neapsiėjo nė vienas šalies džiazo festivalis. Su įvairiais kolektyvais ji koncertavo Suomijoje, Švedijoje, Ispanijoje, JAV, Vengrijoje, Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Lenkijoje. 1994 metais N. Malūnavičiūtė laimėjo tarptautinio vokalistų konkurso Bialystoke (Lenkija) „Grand Prix“, 1997-aisiais – „Bravo“ apdovanojimą už albumą „Laikas prisiminti“, 1999 metais su Dainiaus Pulausko sekstetu pelnė „Grand Prix“ už įdomiausią J. Lennono ir P. McCartney dainos interpretaciją tarptautiniame „Yesterday“ konkurse Piarnu (Estija). 2012-aisiais dainininkės nuopelnai Lietuvos džiazui įvertinti Birštono festivalio Didžiuoju prizu

Pianisto Richardo Banio kelias į muziką prasidėjo Šiauliuose savarankiškomis klasikinio fortepijono ir kompozicijos studijomis, kurias vėliau jis tęsė Šiaulių konservatorijoje. Įstojęs į Vilniaus kolegijos populiariosios muzikos skyrių, pianistas pasinėrė į savo mėgstamą džiazo stichiją, o 2016 metais baigė magistrantūros studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, profesoriaus Artūro Anusausko džiazo fortepijono klasėje. Richardas yra 2005 ir 2006 metų festivalių „Džiazo fontanas“ nugalėtojas. 2014-aisiais jis buvo pripažintas geriausiu instrumentininku „Vilnius Jazz Young Power“ konkurse ir laimėjo antrą vietą LMTA rengiamame tarptautiniame džiazo pianistų konkurse „Džiazo improvizacija“. 2015 metais pianistui skirta trečia vieta ir prizas už artistiškumą tarptautiniame džiazo konkurse „Mir džiaza“ Rostove (Rusija). 2016 metais Richardas surengė rečitalį pagrindinėje tarptautinio džiazo festivalio „Vilnius Mama Jazz“ scenoje. Muzikantas dalijosi scena su daugeliu šalies džiazo kūrėjų, tarp jų – Vladimiru Čekasinu, Ana Čekasina, Neda Malūnavičiūte, Aleksandru Tenu, Gintaru Šulinsku, Linu Būda, Remigijumi Rančiu, Dariumi Rudžiu, Vyčiu Nivinsku. Jis grojo daugybėje klasikinės muzikos koncertų, bendradarbiavo su dainininke Judita Leitaite, akordeonininku ir kompozitoriumi Andriumi Kulikausku. Šiuo metu atlikėjas dėsto fortepijoną Vilniaus kolegijos ritminės muzikos katedroje

ABOUT THE PERFORMERS

Lithuania's jazz prima donna, flutist, and vocalist Neda Malūnavičiūtė debuted in 1988 at the Birštonas Festival with the B. Dvarionas Music School ensemble led by Vladimir Chekasin. Later, Neda graced the Birštonas stage with Artūras Anusauskas's quintet, which won the festival's Grand Prize, the ensemble "Džiazo nublokšti," the Vilnius Jazz Quartet, Dainius Pulauskas's jazz sextet, and the Vilnius Jazz Orchestra, among other groups. The singer has improvised with almost all of Lithuania's jazz masters, participated in programs with Vytautas Labutis's octet, Leonid Shinkarenko's quintet "Jazz 5," the Kaunas Big Band, and was a member of the improvisational music group "Exlex," founded with the late percussionist Tomas Dobrovolskis. She also created programs with a trio featuring Artūras Anusauskas and Vytautas Labutis. Since 2006, Neda has been regularly performing with the singing poetry trio "Meilės trikampis" and as a duo with actor Olegas Ditkovskis, performing songs written for her as well as her own compositions. The soloist has also collaborated with Russian pianist Daniil Kramer, the Estonian saxophonist Raivo Tafenau Quartet, and participated in projects by German pianist Bernd Homann and the Belarusian Big Band led by Mikhail Finberg.

"There is no one correct genre – either you have something to say through music, or you don't. The greater the variety, the more interesting life is. I'm glad my daily life isn't routine – new winds are always blowing: I choose whom I want to play with, what and where," the singer said. No jazz festival in the country is complete without Neda. She has performed with various groups in Finland, Sweden, Spain, the USA, Hungary, Estonia, Latvia, Russia, and Poland. In 1994, N. Malūnavičiūtė won the Grand Prix at the International Vocalist Competition in Bialystok, Poland, and in 1997, she received the "Bravo" award for the album "Laikas prisiminti." In 1999, with Dainius Pulauskas's sextet, she won the Grand Prix for the most interesting interpretation of a J. Lennon and P. McCartney song at the international "Yesterday" competition in Pärnu, Estonia. In 2012, the singer's contributions to Lithuanian jazz were honored with the Grand Prize at the Birštonas Festival.

Pianist Richardas Banys journey into music began with independent studies in classical piano and composition in Šiauliai, which he later continued at the Šiauliai Conservatory. After enrolling in the Popular Music Department of Vilnius College, the pianist immersed himself in his favorite jazz genre. In 2016, he completed his master's degree in the jazz piano class of Professor Artūras Anusauskas at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. Richardas is the winner of the "Jazz Fountain" festivals in 2005 and 2006. In 2014, he was recognized as the best instrumentalist in the "Vilnius Jazz Young Power" competition and won second place in the international jazz piano competition "Jazz Improvisation" organized by the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2015, the pianist was awarded third place and a prize for artistry at the international jazz competition "Mir Jazz" in Rostov, Russia. In 2016, Richardas gave a recital on the main stage of the international jazz festival "Vilnius Mama Jazz."

The musician has shared the stage with many of the country's jazz creators, including Vladimir Chekasin, Ana Chekasina, Neda Malūnavičiūtė, Aleksandras Ten, Gintaras Šulinskas, Linas Būda, Remigijus Rančys, Darius Rudis, and Vytis Nivinskas. He has performed in numerous classical music concerts and collaborated with singer Judita Leitaitė and accordionist and composer Andrius Kulikauskas. Currently, he teaches piano at the Rhythm Music Department of Vilnius College.

Susiję video įrašų galerijos

NESSUN DORMA... NIEKAS NEMIEGA...

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius