SERENADOS: Darius Mažintas, Romualdas Lukošius ir Rimantas Jurkonis (fortepijonas)

SERENADOS: Darius Mažintas, Romualdas Lukošius ir Rimantas Jurkonis (fortepijonas)
Muzikos svetainė
Gedimino pr. 32-2, Vilnius 01104
22:00
2024-08-30
Penktadienis
Kaina 20.00 Eur
Įsigykite bilietą Įsigyti bilietą

MUZIKA LAISVEI
Darius Mažintas (fortepijonas).
Programoje F. Chopino ir M. K. Čiurlionio kūriniai
MUZIKINĖS IŠDAIGOS
Pianistų duetas Romualdas Lukošius ir Rimantas Jurkonis
Programoje muzikinės fantazijos „Alla Rossini“, „Rondo“, „Barkarolė“, „Nuo Griego iki Tico-Tico“

Dariaus Mažinto skambinimas fortepijonu siejamas su ekspresyvumu, emocionalumu ir subtilumu. Pianistas pasižymi unikalia interpretacija, netikėtais niuansais ir savitais muzikiniais įvaizdžiais. D. Mažintas yra pelnęs įvertinimų tarptautiniuose konkursuose, kviečiamas muzikuoti festivaliuose, koncertuoja su įvairiais orkestrais ir pripažintais Lietuvos bei užsienio atlikėjais. Taip pat jis yra edukacinių muzikos projektų autorius, labdaringų koncertų organizatorius ir kultūrinių institucijų steigėjas. 2023 m. Darius Mažintas atliko rečitalį NATO viršūnių susitikimo metu.

Šį kartą Darius Mažintas skambins F. Chopino ir M. K. Čiurlionio kūrinius. Abu genialius kompozitorius sieja dvasinės laisvės pajauta, kūrybinis atsidavimas ir meilė savo tėvynei. Šios vertybės svarbios pianistui, jos formuoja muzikalumo savastį, inspiruoja atlikimo formos paieškoms.

Garsieji F. Chopino noktiurnai skambinami D. Mažinto emocionaliai sodrūs, kupini poteksčių, kurias neabejotinai pastebės koncerto publika. Pianistas F. Chopino noktiurnus atliko karo niokojamoje Ukrainoje, pastarieji tarsi įžodino laisvės ir vilties troškimą. M. K. Čiurlionio kūryba taip pat pasirinkta neatsitiktinai. Koncerto metu išgirsime kompozicijas, kurios nebūtų gimusios be kūrybinės laisvės ir meilės Lietuvai. Kaip teigia D. Mažintas: „M. K. Čiurlionis yra gilus kūrėjas, kuris matė spalvas ir įvykius, kurių daugelis nematė. Atliekant jo muziką man svarbu pastebėti tas spalvas ir perteikti jas klausytojui taip kaip jas jaučiu aš“.

Pianistų duetas Romualdas Lukošius ir Rimantas Jurkonis pristatys virtuozišką, šmaikščią programą „Muzikinės išdaigos“. Tai – muzikinis pastišas, kurio ingredientai yra amžinos klasikos, džiazo, miuziklų kūriniai, žinoma, skambant dviem fortepijonams. Jau daugiau nei 40 metų kartu grojantys, jie išpopuliarino klasikos kūrinių aranžuotes, o koncertuose pristatomi kaip beprotiškiausias ir šmaikščiausiais pianistų duetas. Jų veržliose fantazijose susitinka kompozitoriai, gyvenę skirtingais laikotarpiais, skirtinguose pasaulio kraštuose, susipina skirtingi stiliai, žanrai, muzikiniai pokštai ir lyriniai atokvėpiai. Kiekvienas jų pasirodymas – tai muzikinės pirotechnikos fiesta: marga, žėrinti, žaižaruojanti karštais blyksniais.

SERENADES: Darius Mažintas, Romualdas Lukošius, and Rimantas Jurkonis
NESSUN DORMA... Night Concert Marathon Festival

MUSIC FOR FREEDOM
Darius Mažintas (piano)

The program includes works by F. Chopin and M. K. Čiurlionis.

MUSICAL JOKES
Piano duo Romualdas Lukošius and Rimantas Jurkonis

The program features musical fantasies "Alla Rossini," "Rondo," "Barcarolle," "From Grieg to Tico-Tico."

Darius Mažintas's piano playing is characterized by expressiveness, emotionality, and subtlety. The pianist is known for his unique interpretation, unexpected nuances, and distinctive musical imagery. D. Mažintas has received accolades in international competitions, is invited to perform at festivals, and collaborates with various orchestras and renowned performers from Lithuania and abroad. He is also the author of educational music projects, an organizer of charity concerts, and a founder of cultural institutions. In 2023, Darius Mažintas performed a recital during the NATO summit.

This time, Darius Mažintas will perform works by F. Chopin and M. K. Čiurlionis. Both brilliant composers are connected by a sense of spiritual freedom, creative dedication, and love for their homeland. These values are important to the pianist, shaping his musical identity and inspiring his search for performance forms.

The famous nocturnes of F. Chopin, when played by D. Mažintas, are emotionally rich, full of undertones that will undoubtedly be noticed by the concert audience. The pianist performed F. Chopin's nocturnes in war-torn Ukraine, where they seemed to embody the longing for freedom and hope. M. K. Čiurlionis's work was also chosen with purpose. During the concert, we will hear compositions that could not have been born without creative freedom and love for Lithuania. As D. Mažintas states: "M. K. Čiurlionis is a profound creator who saw colors and events that many did not. When performing his music, it is important for me to notice those colors and convey them to the listener as I feel them."

The piano duo of Romualdas Lukošius and Rimantas Jurkonis will present a virtuosic, witty program "Musical Jokes." This is a musical pastiche, the ingredients of which are eternal classics, jazz, and musical works, all performed on two pianos. Having played together for over 40 years, they have popularized arrangements of classical works and are known in concerts as the most outrageous and witty piano duo. In their dynamic fantasies, composers from different periods and corners of the world meet, blending various styles, genres, musical jokes, and lyrical interludes. Each of their performances is a fiesta of musical pyrotechnics: colorful, sparkling, and glittering with bright flashes.

Susiję video įrašų galerijos

NESSUN DORMA... NIEKAS NEMIEGA...

Susiję nariai

Rimantas Jurkonis

Rimantas Jurkonis

Pianistas, tarptautinio konkurso laureatas

Romualdas Lukošius

Romualdas Lukošius

Pianistas, tarptautinio konkurso laureatas

Darius Mažintas

Darius Mažintas

Koncertai, muzikiniai performansai, edukacinė veikla.

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius