SERENADOS: Paulius Anderssonas (fortepijonas)

SERENADOS: Paulius Anderssonas (fortepijonas)
Muzikos svetainė
Gedimino pr. 32-2, Vilnius 01104
22:00
2024-07-05
Penktadienis
Kaina 20.00 Eur
Įsigykite bilietą Įsigyti bilietą

„Aš nedvejodamas sakau, kad tai geriausias mano kada nors girdėtas atlikimas“ (Geoffrey Douglas Madge.).

„Paulius Anderssonas yra ypatingai talentingas pianistas. Be didžiulio virtuoziškumo, muzikos ir stiliaus pojūčio, Paulius pasižymi ryškia menine asmenybe ir stipria scenine įtaiga, kuri pavergia publiką.“ (Eugen Indjic)

Taip pasaulyje pripažinti pianistai atsiliepia apie jaunosios kartos lietuvių pianisto Pauliaus Anderssono muzikavimą. Liepos 5 dieną, penktadienį, 22 valandą MUZIKOS SVETAINĖJE jis surengs solinį rečitalį, kuris neabejotinai turėtų atkreipti melomanų dėmesį.

P. Anderssonas koncerte atliks ambicingą programą – penkis (iš dvylikos) žymaus XIX amžiaus vengrų kompozitoriaus ir pianisto Ferenco Liszto „Transcendentinius etiudus“. Jie dar vadinami „Aukščiausio atlikimo meistriškumo etiudais“. Tai F. Liszto sukurtas etiudų ciklas, kurį jis paskyrė savo mokytojui Carlui Czerny, žinomam etiudų kūrėjui. Sakoma, kad šis Liszto ciklas yra jo meninės vizijos kvintesencija. Koncerte taip pat skambės J. S. Bacho ir J. Haydno kūriniai fortepijonui.

P. Anderssonas tęsia gražias muzikinės šeimos tradicijas: jo mama Alekandra Žvirblytė ir močiutė Veronika Vitaitė yra žymios pianistės bei pedagogės, o senelis Vytautas Žvirblis – dirigentas. Paulius baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą ir bakalauro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2021 metais jis įgijo scenos meno magistro laipsnį Roberto Schumanno aukštojoje muzikos mokykloje Diuseldorfe (Vokietija), o pernai baigė atlikimo meno aspirantūrą prestižinėje Miami Frost aukštojoje muzikos mokykloje JAV.

Pianistas pradėjo koncertuoti būdamas 5-erių. 11 metų debiutavo su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, o būdamas 14 metų grojo kaip solistas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Nuo to laiko jis jau pasirodė Europos, Japonijos, Indonezijos ir JAV koncertinėse scenose, kur koncertavo su orkestrais, atliko solines ir kamerines programas. 2022 metais jis tapo reziduojančiu „Drozdoff Society“ artistu Niujorke.

P. Anderssonas pelnė laureato vardus net 16-oje tarptautinių konkursų, vykusių Prancūzijoje, Estijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Jis yra išleidęs kompaktinę plokštelę, kurioje skamba J. Vitolio, L. van Beethoveno, F. Chopino, F. Schuberto ir M. Ravelio kūriniai. Fortepijono ir būgnų improvizacijos yra dar viena Pauliaus aistra, taip pat jam atnešusi prizų.

P. Anderssono rečitalis žada būti įdomus tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus publikai, ypač F. Liszto muzikos gerbėjams. Maloniai kviečiame jame apsilankyti!

***
SERENADES: PAULIUS ANDERSSON (Piano)
"I have no hesitation in saying that it's the best performance I have ever heard" (Geoffrey Douglas Madge).
"Paulius Andersson is a wonderfully gifted pianist. Besides his great virtuosity, musicianship, and sense of style, Paulius has a distinct artistic personality and a strong stage presence that wins over the public" (Eugen Indjic).
These are the words of internationally acclaimed pianists about the musicality of the young Lithuanian pianist Paulius Andersson. On July 5th, Friday, at 10 p.m. at the MUSIC HALL, he will present a solo recital that is sure to capture the attention of music lovers.
In the concert, P. Andersson will perform an ambitious program - five (out of twelve) "Transcendental Etudes" by the famous 19th-century Hungarian composer and pianist Ferenc Liszt. They are also known as the "Studies of Supreme Performance Mastery". This cycle of etudes created by Liszt was dedicated to his teacher Carl Czerny, a well-known composer of etudes. It is said that this Liszt cycle is the quintessence of his artistic vision. The concert will also feature compositions for the piano by J. S. Bach and J. Haydn.
Paulius Andersson continues the beautiful traditions of his musical family: his mother, Aleksandra Žvirblytė, and grandmother, Veronika Vitaitė, are renowned pianists and educators, while his grandfather, Vytautas Žvirblis, is a conductor. Paulius graduated from the National M.K. Čiurlionis School of Arts and pursued his bachelor's studies at the Lithuanian Academy of Music and Theatre. In 2021, he earned a master's degree in performing arts from the Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf, Germany, and last year completed a performance arts residency at the prestigious Miami Frost School of Music in the USA.
The pianist began performing at the age of 5. At 11, he made his debut with the St. Christopher Chamber Orchestra, and at 14, he performed as a soloist with the Lithuanian National Symphony Orchestra. Since then, he has appeared on concert stages across Europe, Japan, Indonesia, and the USA, performing with orchestras and presenting solo and chamber programs. In 2022, he became an Artist-in-Residence with the Drozdoff Society in New York.
Paulius Andersson has earned laureate titles in as many as 16 international competitions held in France, Estonia, Ukraine, Russia, Poland, Greece, Italy, and Lithuania. He has released a CD featuring compositions by J. Vitols, L. van Beethoven, F. Chopin, F. Schubert, and M. Ravel. Piano and drum improvisation is another passion of his, which has also brought him awards.
Paulius Andersson's recital promises to be interesting for both younger and older audiences, especially for admirers of F. Liszt's music. We cordially invite you to attend!

Susiję video įrašų galerijos

NESSUN DORMA... NIEKAS NEMIEGA...

Susiję nariai

Paulius Andersson

Paulius Andersson

Koncertuojantis pianistas

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius