Ugdymas šiuolaikinėje meno mokykloje: iššūkiai ir galimybės

Ugdymas šiuolaikinėje meno mokykloje: iššūkiai ir galimybės
,
10:00
2014-04-16
Trečiadienis

PROGRAMA

9.30-10.00 Dalyvių registracija.

10.00-10.15 Kanklininkų ansamblio, birbynių koncertas (mokytojai Z. Rudzevičienė, S. Straševičius).

10.15-10.35 Įžangos žodis.

Kaišiadorių meno mokyklos direktorė R. Rikterytė.

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras R. Urmilevičius.

Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėja R. Arlauskienė.

Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja L. Medzevičienė.

10.35-11.25 Pranešimai:

 1. „Kaišiadorių meno mokyklos raida ir veiklos kryptys“. Pranešėja – Kaišiadorių meno mokyklos direktorė R. Rikterytė.
 2. „Formalųjį švietimą papildančio ugdymo teisinė bazė ir veiklos reglamentavimas“. Pranešėja – Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos pirmininkė D. Rakšnienė.
 3. „Lietuvos muzikų sąjunga kviečia burtis muzikos sklaidai“. Pranešėja – Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė, kompozitorė, docentė A. Žigaitytė – Nekrošienė.
 4. „Mokyklos kultūros kaita – raktas į sėkmę“. Pranešėja – Birštono meno mokyklos direktorė L. Raugevičienė.
 5. „Ankstyvojo meninio ugdymo svarba“. Pranešėja – Kaišiadorių meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja J. Mikulienė.

11.25-11.45 PERTRAUKA

11.45-12.35 Pranešimai:

 1. „Mokinių motyvacijos skatinimas, renkantis chorinio dainavimo programą meno mokykloje“. Pranešėja – Kaišiadorių meno mokyklos chorinio dainavimo vyresnioji mokytoja L. Mažuolytė.
 2. „Privalomo konkursinio kūrinio ruošimo ypatumai“. Pranešėja – Kaišiadorių meno mokyklos akordeono mokytoja metodininkė O. Kupčiūnienė.
 3. „Meno terapijos metodų naudingumas, neįgaliųjų asmenų integracija į visuomenę“. Pranešėja – Kaišiadorių meno mokyklos dailės mokytoja R. Marcinkevičienė.
 4. „Kaišiadorių meno mokyklos, Kruonio gimnazijos bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais ir miestelio bendruomene“. Pranešėja – Kaišiadorių meno mokyklos chorinio dainavimo vyresnioji mokytoja J. Ivaškevičienė.
 5. „Kaišiadorių meno mokyklos Rumšiškių filialo veiklos įtaka kultūriniam miestelio bendruomenės gyvenimui“. Pranešėja – Kaišiadorių meno mokyklos Rumšiškių filialo chorinio dainavimo vyresnioji mokytoja D. Redžepovienė.

12.35-12.50 Diskusijos (moderuoja Kaišiadorių meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja E. Švelnikienė).

12.50-13.00 Konferencijos apibendrinimas. Akordeonininkų orkestro koncertas (mokytojas V. Kratavičius).

 

 

Komentarai

Renginių kategorijos

Kalendorius

Traviata