Turinys

1998 Nr. 14 (247)

MUZIKŲ DRAUGIJOJE 2 p.

VASAROS MUZIKA NIDOJE: THOMO MANNO FESTIVALIS 4 p.

ŠV. KRISTUPO VASAROS MUZIKA:
Trys Broniaus Kutavičiaus vakarai,
Šiaurės Reino - Westfalijos jaunimo muzika,
Handelio "Acis ir Galatėja" 10 p.

PRANCŪZŲ MUZIKA SKAMBA PAJŪRYJE 14 p.

MOZARTO DRAUGIJA LIETUVOJE 16 p.

JEI PRISIKELTŲ MOZARTAS... 18 p.

TEATRE KOMPROMISAS NEIŠVENGIAMAS 24 p.

NATŲ UŽRAŠYMO PROBLEMA 25 p.

DIRIGENTĄ PROF. MYKOLĄ BUKŠĄ PRISIMENANT 26 p.

ONOS RADZEVIČIENĖS DEVYNIASDEŠIMTMEČIUI 28 p.

PANORAMA 30 p.

ATSISVEIKINIMO ŠOKIS 38 p.

SUPRASTI TOSCANINI 40 p.

HIMNAS PAGRĮSTAS KVARTETU, AR KVARTETAS – HIMNU? 40 p.

TRYS „PRANCŪZIŠKI GRANDAI“ 41 p.

13 KLAUSIMŲ TOMUI KUTAVIČIUI 42 p.

ČIURLIONIO VASARA 44 p.

APIE GYVENIMĄ – JUOKAUJANT 46 p.