Suskambėjęs trigarsis...

2015 Nr. 9–10 (452–453), Ingrida Alonderė

Praėjusiais metais berniukų ir jaunuolių chorui „Ąžuoliukas“ sukako 55-eri, tačiau jubiliejinis koncertas surengtas šių metų balandžio 25 dieną. Klausytojai turėjo galimybę išgirsti specialią gimtadieniui skirtą programą: pirmoje koncerto dalyje skambėjo Vytauto Miškinio kūrinių ciklas vaikams „Susiradom smuiko raktą“, antroje – Francio Poulenco „Gloria“. „Ąžuoliukui“ talkino Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, solistai Asta Krikščiūnaitė ir ąžuoliukas Rafailas Karpis.

 

ĮKŪRĖJAS

Nepaprasti Hermano Perelšteino nuopelnai lietuvių chorinei kultūrai – 1959 m. jis įsteigė „Ąžuoliuko“ berniukų chorą, 1979-aisiais jo iniciatyva atidaryta choro muzikos mokykla. Dirigento meninė ir organizacinė veikla paskatino berniukų chorų atsiradimą ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Marijampolėje, Klaipėdoje, Šiauliuose, kitose Lietuvos vietovėse.

H. Perelšteinas lankydavo Vilniaus mokyklas ir kviesdavo gabesnius vaikus į chorą. Labai greitai daugeliui vilniečių šeimų tapo prestižo dalyku savo vaikus leisti į „Ąžuoliuką“. Choras augo ir brendo, atsirado vadinamoji „pensija“ – jaunuolių ir vyrų choras. Plėtėsi kolektyvo meninės galimybės, formavosi choristų ugdymo ir auklėjimo, koncertinės veiklos tradicijos.

„Ąžuoliukas“ – išskirtinis Lietuvos kultūros reiškinys, čia išugdyta tūkstančiai asmenybių, šimtai muzikų profesionalų, daugelis yra žinomi solistai, kompozitoriai, dirigentai ir instrumentininkai. Ir šiandien netrūksta norinčių dainuoti „Ąžuoliuke“. Daug buvusių choristų čia atveda savo vaikus, kai kurie dainuoja kartu su savo atžalomis. Ąžuoliukais išliekama visą gyvenimą.

Du pirmieji choro dešimtmečiai H. Perelšteinui buvo laimingi laikai, nes prieš tai teko išgyventi tremtį Sibire, po to – persekiojimą ir priverstinę emigraciją į Vakarus.

 

REPERTUARO PERLAI

Choro repertuarą sudaro klasikiniai ir šiuolaikiniai, pasaulietiniai ir religiniai kūriniai. Nemažai opusų atliekama su įvairios sudėties simfoniniais orkestrais. Kolektyvas nuo pat 1960 metų sėkmingai dalyvauja beveik visuose Lietuvos chorų konkursuose, yra pelnęs gausybę svarbių apdovanojimų. Koncertuota Baltarusijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Japonijoje, JAV, Kanadoje, Latvijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse. „Ąžuoliukas“ yra įrašęs daugybę kūrinių radijuje ir televizijoje, išleido 35 vinilines plokšteles ir per 20 kompaktinių plokštelių.

Ypač įsimintini „Ąžuoliukui“ keleri pastarieji metai. Daug koncertuojantis choras atliko nemažai svarbių kūrinių – Johanneso Brahmso „Vokiškąjį requiem“, kantatą „Rinaldo“, Felixo Mendelssohno-Bartholdy oratoriją „Elijas“. Šie sudėtingi opusai pareikalavo daug jėgų ne tik iš choristų, bet ir iš meno vadovo Vytauto Miškinio, kuriam teko jauniesiems dainininkams padėti suprasti ir pamilti kūrinius, paprastai atliekamus profesionalų chorų.

Johanneso Brahmso kantata „Rinaldo“ buvo parengta „Ąžuoliuko“ 50-mečio proga, ją atliko vyrų choras bei buvę „Ąžuoliuko“ nariai – iš viso scenoje stovėjo apie 100 dainininkų. Iki tol Lietuvoje šios kantatos nebuvo dainavęs joks choras. Tik apmaudu, kad tokių meno reiškinių Lietuvos žiniasklaida dažniausiai nepastebi.

Ar esate girdėję, kaip vaikų choras atlieka Johanneso Brahmso „Vokiškąjį requiem“? Kūrinys reikalauja didžiulių tiek emocinių, tiek fizinių pastangų. „Vokiškasis requiem“ nuskambėjo 2013 m. gegužės 11 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, jį atliko daugiau nei 200 choristų ir muzikantų iš Lietuvos ir Norvegijos: berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, Oslo berniukų choras „Sølvguttene“ („Sidabriniai berniukai“) ir Drameno miesto simfoninis orkestras, dirigavo Peras Kristianas Skalstadas (Norvegija). Tam, kad įveiktų šį itin sudėtingą kūrinį, kolektyvo nariai intensyviai repetavo 12 mėnesių. Tai buvo vienas didžiausių iššūkių per ilgiau nei penkiasdešimtmetį trunkančią kolektyvo istoriją. Romantinės muzikos perlas dar buvo atliktas Norvegijoje (du kartus) ir 2014 m. sausio 13 d. Vilniaus kongresų rūmuose, minint Laisvės gynėjų dieną. Pastarajame koncerte „Ąžuoliukui“ talkino valstybinis choras „Vilnius“, Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ ir Gintaro Rinkevičiaus vadovaujamas Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, dirigavo prof. Vytautas Miškinis.

Vilniaus kongresų rūmuose 2011 m. „Ąžuoliukas“ kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atliko Felixo Mendelssohno-Bartholdy oratoriją „Elijas“, op. 70. Nuostabaus grožio kūrinys, parašytas pagal Senojo Testamento tekstus, remiasi į baroko didybę, tačiau kartu yra kupinas romantizmo epochos pradžios lyrizmo.

„Ąžuoliukui“ kiekvienas sezonas – naujų iššūkiu metas. Ateinančiais metais ketinama paruošti Mozarto Karūnavimo mišias. Jos bus įtrauktos į tradicinį projektą „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“. Nuo 2000-ųjų rengiamas projektas yra festivalio pobūdžio, jame dalyvauja pagrindiniai Lietuvos berniukų chorai. Prieš dvejus metus projektas šiek tiek pasikeitė – dabar rengiamas stambios formos kūrinys, jį chorai atlieka Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje.

 

„BALTIJOS GINTARĖLIAI“

Dar sovietiniais laikais berniukų chorų festivaliai „Baltijos gintarėliai“ vykdavo pakaitomis visose Baltijos šalyse. Jų metu būdavo rengiami ir pokalbiai, mokymai, dalijamasi patirtimi. Prieš nepriklausomybę paskutinis festivalis vyko Tartu, po to šie renginiai nutrūko.

2005 m., siekiant atgaivinti regiono kultūrinio bendradarbiavimo tradicijas, pristatyti naujausius Baltijos šalių chorinius kūrinius ir autorius kitoms Europos ir pasaulio valstybėms, buvo surengta chorų vasaros akademija „Baltijos gintarėliai“. Ją inicijavo „Ąžuoliukas“, Lietuvos chorų sąjunga kartu su Lietuvos liaudies kultūros centru, Rygos savivaldybės Kultūros skyriumi ir Estijos nacionaline opera bei Europos Sąjungos chorų federacija (Fédération européenne des choeurs de l´union). Renginyje Lietuvai, Latvijai ir Estijai atstovavo po 30 dainininkų, dalyvavo 50 chorų vadovų bei 6 lektoriai iš užsienio. Vyko seminarai ir chorvedžių mokymai. Unikalaus projekto koncertuose skambėjo specialiai užsakyti kiekvienos šalies kompozitorių darbai – 3 Baltijos šalių dainos a cappella ir Andrew Lloyd Webberio „Requiem“, kuris buvo atliekamas su kiekvienos šalies simfoniniu orkestru, solistais ir dirigentais.

2014 m. pasaulio chorų varžytuvės Rygoje buvo tarsi „Baltijos gintarėlių“ aidas. Renginys vyko be mokymų ir seminarų – tai buvo koncertas, kuriame dalyvavo „Ąžuoliukas“ kartu su dviem latvių bei estų berniukų chorais ir Latvijos Jāzepo Vītolio muzikos akademijos studentų orkestru. Skambėjo žymaus amerikiečių kompozitoriaus Morteno Lauridseno kūrinys „Lux aeterna“. Šį kūrinį grįžęs po Rygos chorų varžytuvių „Ąžuoliukas“ kartu su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru atliko lapkričio 5 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje. „Lux aeterna“ dažnai lyginamas su Gabrielio Fauré „Requeim“ ir Johanneso Brahmso „Vokiškuoju Requiem“.

Antrasis „Baltijos gintarėlių“ projektas įgyvendintas 2015 m. Estijoje, Tartu. Vėl vyko seminarai svarbiausiais berniukų ir vyrų chorų veiklos klausimais, kalbėta apie chorinės muzikos išsaugojimą, profesionalumo kėlimą, Estijos miestuose koncertavo trijų Baltijos šalių chorai, taip pat kolektyvai iš Suomijos, Norvegijos, Švedijos ir Šveicarijos. Pagrindinis renginio akcentas – oratorija „Elijas“, kurią vokiečių kalba atliko „Ažuoliukas“ kartu su Bazelio berniukų choru. Koncertai vyko Taline ir Pernu. Visą festivalį vainikavo berniukų ir vyrų chorų dainų šventė Tartu mieste. Jungtinis užsienio šalių berniukų choras atliko specialią programą, kuri, anot organizatorių, buvo meninės kokybės viršūnė. Vytautui Miškiniui teko garbė diriguoti „Aleliuja“ iš G. F. Händelio oratorijos „Mesijas“.

Graži tradicija tęsiama, Baltijos šalių chorų ryšiai atkuriami ir puoselėjami. Pasak V. Miškinio, berniukų chorų festivalį ketinama rengti kas dvejus metus.

 

„ĄŽUOLIUKO“ GIMTADIENIS

Šių metų balandžio 25 d. Vilniaus kongresų rūmuose vyko „Ąžuoliuko“ gimtadienio koncertas –pasakojimas apie ilgą, vingiuotą, kupiną nuotykių choro ir jo muzikos mokyklos istoriją. Pirmą kartą klausytojai turėjo galimybę išgirsti prof. Vytauto Miškinio kūrinių ciklą vaikams „Susiradom smuiko raktą“. Prieš dvidešimt metų V. Miškinis pagal Ramutės Skučaitės 1980 m. parašytas eiles apie instrumentus sukūrė 21 dalies ciklą vaikų chorui ir fortepijonui. Artėjant 55-ajam gimtadieniui, „Ąžuoliuko“ mokytojai pasiūlė profesoriui parodyti visiems klausytojams, ką mažieji ąžuoliukai dainuoja pamokėlėse. V. Miškinis per du mėnesius parašė orkestruotę, kad kūrinį būtų galima atlikti su simfoniniu orkestru.

Po gražaus ir jaudinančio jubiliejaus „Ąžuoliukas“ siekia įgyvendinti dar vieną projektą – planuojama išleisti natų rinkinį „Susiradom smuiko raktą“ edukacinėms reikmėms, kad ciklą galėtų dainuoti visos Lietuvos muzikos mokyklų mokiniai. Kiekviena ciklo dalis supažindina vaiką su vis kitu instrumentu. R. Skučaitės eilės puikiai perteikia instrumento savitumą ir skambesį, padeda vaikui įsigilinti į vieno ar kito instrumento subtilybes. Ciklas bus išleistas lietuvių ir anglų kalbomis, tad taps prieinamas ir draugams užsienyje (į anglų kalbą tekstus išvertė profesorius Francis Whyte´as).

Jubiliejiniame koncerte skambėjo ir Franciso Poulenco „Gloria“. Šis stambios formos kūrinys – „Ąžuoliuko“ įkūrėjo H. Perelšteino palikimas, choro vizitinė kortelė. Įdomu, kad „Gloria“ buvo sukurta prieš 55 metus, tada, kai gimė „Ąžuoliukas“. Tą vakarą kūrinys skambėjo išraiškingai ir su polėkiu.

Pastarieji keleri metai visam „Ąžuoliuko“ kolektyvui buvo spalvingi, dinamiški ir ypač darbingi.

Įrodęs, kas jokie opusai nebaisūs, choras entuziastingai neria į naujus vandenis, imasi neatrastų šedevrų.

 

SUSKAMBĖJĘS TRIGARSIS

Vadovavimas chorui – tai ne tik dirigavimas, bet ir koncertų, kelionių, stovyklų organizavimas, repertuaro sudarymas, įvairių ryšių palaikymas, problemų sprendimas, žodžiu, darbas, kai neretai tenka imtis ir vadybininko funkcijų. Kalbant apie prof. Vytautą Miškinį, reikia turėti galvoje ir kūrybą, dalyvavimą seminaruose ar kokio nors chorinės muzikos konkurso komisijos darbe, įvairiose pasaulio šalyse vedamus meistriškumo kursus. Maestro – daugiau nei aštuonių šimtų muzikos kūrinių autorius, kūrybai jis stengiasi skirti kiekvieną laisvą akimirką. Chorui vadovaujantis kompozitorius puikiai išmano jaunųjų atlikėjų dainavimo galimybes, šiuolaikinės muzikos tendencijas. Vis dėlto V. Miškinio kūryba daugiau dėmesio sulaukia ne Lietuvoje, bet užsienyje, vokiečių, ispanų, prancūzų, amerikiečių, japonų, latvių leidyklos visada laukia jo naujų opusų.

„Ąžuoliukui“ V. Miškinis vadovauja nuo 1979 m. Kadaise H. Perelšteino įkurtas choras profesoriui yra kasdienis gyvenimas, kelionės, koncertai, vasaros stovyklos, muzika ir šeima. Paklaustas, koks dalykas užlieja širdį džiaugsmu, profesorius nedvejodamas atsakytų – švarus choro trigarsis.

 

GYVENIMO MOKYKLA

Šiandien „Ąžuoliukas“ – aštuoni atskiri chorai, kuriuose dainuoja keli šimtai vaikų, paauglių ir vyrų. „Ąžuoliuke“ berniukai gauna kur kas daugiau nei tradicinį muzikinį išsilavinimą: jie išmoksta vertinti kolektyvą, šeimą ir draugus, išmoksta pareigingumo, visapusiškai subręsta savarankiškam gyvenimui. Gal todėl daugelis „Ąžuoliuką“ nedvejodami vadina gyvenimo mokykla ir antraisiais namais.