Pirmieji muzikos namai

2015 Nr. 5–6 (448–449), Vera Badjanova

Pirmieji muzikos namai – taip mokiniai vadina jaukią Naujosios Vilnios muzikos mokyklą, kurioje muzikavimo paslapčių mokosi iš vyresnių kolegų – mokytojų. Čia jau 50 metų muzika suartina skirtingų gebėjimų bei poreikių, įvairių tautybių vaikus ir jaunimą.
2014–2015 mokslo metai ypatingi Naujosios Vilnios muzikos mokyklos bendruomenei – jubiliejinių renginių šurmulyje savo kūrybingumą, sceninę patirtį suvienijo mokytojai, absolventai ir mokiniai. Mokyklos veiklos penkiasdešimtmečio sukaktis pažymėta iškilmingais koncertais visoje Lietuvoje, teminėmis parodomis ir kitais renginiais. Mokslo metai baigti gegužės 10 dieną Nacionalinėje filharmonijoje surengtu koncertu „Skambantys pavasariai“, kurį vainikavo Modesto Pitrėno chorui ir kameriniam orkestrui aranžuotas J. Strausso kūrinys „Pavasaris“. Į renginį buvo atvykę garbūs svečiai iš Lietuvos Respublikos Seimo, Švietimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, kolegos iš Estijos, Latvijos, Baltarusijos ir visos Lietuvos. Koncerto vedėjai Marijus Žiedas ir Irena Žilinskienė priminė ryškiausius mokyklos gyvenimo įvykius, pristatė atlikėjus ir garbės svečius.
„Koncerto programa buvo labai prasmingai sudėliota, atrinkti geri atlikėjai, nebuvo nė vieno prastesnio numerio, – sakė profesorius Saulius Sondeckis. – Scenoje pasirodė visi Naujosios Vilnios muzikos mokyklos kolektyvai. Man ypač patiko puikūs kamerinio orkestro, pučiamųjų instrumentų orkestro „DoMinO“, smuikininkų ansamblių, akordeonistų orkestro pasirodymai. Puikiai skambėjo styginiai instrumentai, viskas buvo labai profesionalu. Džiugu, kad kartu su mokiniais scenoje muzikuoja mokytojai. Mokyklos direktorius Ričardas Sviackevičius yra žinomas akordeonistas ir puikus dirigentas. Nežinau kito tokio akordeonisto, kuris taip gerai išmanytų styginių instrumentų specifiką... Matyti, kad Naujosios Vilnios muzikos mokykloje mokiniai ne tik mokomi muzikos, bet ir puoselėjama jų vidinė kultūra, jie – būsimieji mūsų šalies inteligentai. Visi vaikai Filharmonijos scenoje buvo pasitempę, pasipuošę. Manau, kad prie aukštos kultūros sklaidos labai prisideda šios mokymo įstaigos direktorius. Jo kilmingumas tarytum persiduoda visai mokyklai. Prof. R. Sviackevičiaus ir puikių mokytojų kolektyvo nuoširdaus darbo rezultatai yra tiesiog nuostabūs, tuo galėjo įsitikinti visi koncerto klausytojai.“
 „Didžiausias laimėjimas tas, kad jau pusę amžiaus nuolat judame pirmyn. Džiugu, kad mokykla tapo svarbiu ne tik Naujosios Vilnios ir Vilniaus miesto, bet ir visos Lietuvos muzikinės kultūros židiniu. Stengiamės muzikos kalba prabilti į daugelį širdžių, atgaivinti visada aktualius muzikos meno šedevrus, sužadinti žmonių sielose meilę muzikai. Juk meilė – vienybės jausmas, o pagarba – savo vietos istorijos tėkmėje suvokimas“, – sako Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktoriaus prof. Ričardas Sviackevičius.
Mokyklos istorija oficialiai skaičiuojama nuo 1965 metų rugpjūčio 31-osios. Tai viena seniausių muzikos mokyklų Lietuvoje. Tą dieną vienus metus čia veikiantis Vilniaus 1-osios muzikos mokyklos (dabar – B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla) filialas Polocko gatvėje buvo pertvarkytas į Vilniaus vaikų muzikos mokyklą Nr. 2. 1994 m. rugsėjo 27 d. pastaroji buvo pavadinta Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla. Jai vadovavo Irena Palionienė (1965–1969 m.), Gytis Savickas (1970–1971 m.), Juozas Eimanavičius (1971–1973 m.). Beveik 30 metų (1973–2001) direktoriaus pareigas ėjo operos dainininkas, LTSR nusipelnęs artistas, Lietuvos televizijos ir radijo muzikos redaktorius Jonas Girijotas. Būtent jam 1979 metais teko perkelti mokyklą į pastatą tuometinėje M. Korablikovo (dabar – Karklėnų) gatvėje, kuris iki šiol priklauso šiai mokymo įstaigai.
Nuo 2001 metų rudens Naujosios Vilnios muzikos mokyklai įžvalgiai ir kūrybingai vadovauja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Ričardas Sviackevičius. Mokykla dalyvauja įvairialypėje muzikinėje veikloje Lietuvoje ir už jos ribų. Mokiniai yra koncertavę prestižinėse Vilniaus koncertų salėse, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Turkijoje bei kitose šalyse. Pradėta rengti daugiau projektų, iš jų svarbesni – Tarptautinis lenkų fortepijoninės muzikos konkursas-festivalis, skirtas F. Chopinui, tarptautinis projektas „Išsipildymo akcijos įkvėpti...“, Tarptautinis jaunųjų stygininkų konkursas, skirtas prof. V. Radovičiaus atminimui, Metodinė savaitė „Pedagoginės ir profesinės patirties sklaida“, Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas, skirtas L. Povilaičiui atminti, Respublikinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Rudens spalvos“.
Visi Naujosios Vilnios muzikos mokyklos rengiami projektai, tarptautiniai ir šalies konkursai sulaukė plataus atgarsio bei puikaus įvertinimo. Pabrėžtinas aukštas jų meninis lygis, nuolatos augantis dalyvių skaičius ir geografija (sulaukiama Vokietijos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Gruzijos, Rusijos, Baltarusijos atstovų).
Labai intensyvi koncertinė mokyklos veikla. Mokytojai ir mokiniai kasmet gegužės mėnesį rajono švietimo įstaigoms dovanoja koncertų ciklą „Pažinkime muzikos instrumentus“, nuo 2003 metų dalyvauja koncertų cikle Šv. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Labai populiarūs šioje mokykloje vykstantys šeimų ansamblių koncertai, renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Pastarieji ugdo mokinių pilietiškumo jausmą, skatina domėtis Lietuvos istorija ir kultūra.
Naujosios Vilnios muzikos mokyklos scenoje kasmet keletą kartų koncertuoja garsūs Lietuvos muzikos atlikėjai. Tai svarbu mokiniams ir jų tėveliams: plečia akiratį ir ugdo atsakomybę už kultūros raidą, stiprina mokinių norą tapti profesionaliais muzikais.
Šiuo metu Naujosios Vilnios muzikos mokykloje veikia Akordeono, Fortepijono, Styginių instrumentų, Pučiamųjų, mušamųjų instrumentų, estrados ir gitaros, Tautinių instrumentų, Teorinių disciplinų, chorinio ir solinio dainavimo skyriai. Mokykloje yra Kamerinis orkestras (meno vadovas ir dirigentas prof. R. Sviackevičius, instrumentų grupių vadovės A. Kijevič, V. Pilkauskienė), Smuikininkų ansamblis (vadovė A. Kijevič, koncertmeisterė A. Keslerienė), Mažųjų smuikininkų ansamblis (vadovė D. Vasiliauskienė, koncertmeisterė R. Mikučionytė), Akordeonistų orkestras (vadovė Ž. Gumenaja), Kanklių ansamblis (vadovė J. Čepaitienė), Tautinių instrumentų ansamblis (vadovai A. Vidugiris ir J. Čepaitienė), Folkloro ansamblis „Žolynėlis“ (vadovė E. Stuokaitė), Pučiamųjų instrumentų orkestras „DoMinO“ (vadovas M. Rarivanas), Jaunių choras (vadovė M. Bignevičiūtė, chormeisteris-koncertmeisteris V. Abaris), Jaunučių choras (vadovė L. Komkienė, koncertmeisterė I. Kononova).
Turbūt geriausias mokyklos darbo įvertinimas – per pastaruosius 10 metų beveik dviem šimtais (nuo 350 iki 548) išaugęs mokinių skaičius. Profesionalais tapo 45 mokiniai, kitiems absolventams Naujosios Vilnios muzikos mokykla padovanojo ištikimą draugą – muziką, kuri visada lydės, skaidrins sunkias akimirkas.
Didžiuojamės padėję žengti pirmuosius žingsnius profesionalaus muziko keliu tokioms asmenybėms, kaip LMTA profesorė kanklininkė A. Žvinytė-Juškevičienė, pagrindinių soprano partijų atlikėja Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, LMTA docentė J. Stupnianek, etnomuzikologė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos muzikos vyr. redaktorė ir atstovė spaudai S. Valiulytė, akordeonininkas, Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos bei Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos direktorius A. Godovščikovas, smuikininkė, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja, Alytaus simfoninio orkestro įkūrėja ir vadovė D. Martikonytė.