Prisimenant profesorių Viktorą Radovičių

2016 Nr. 11–12 (466–467), Vera Badjanova

Kas treji metai paskutinę lapkričio savaitę Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje rengiamas šio iškilaus menininko vardu pavadintas konkursas. Šiemet IV tarptautinis Viktoro Radovičiaus jaunųjų stygininkų konkursas vyko lapkričio 18–19 d.

Renginio tikslas – ugdyti jaunųjų muzikų profesionalumą taikant žymaus smuikininko, pedagogo ir atlikėjo prof. Viktoro Radovičiaus (1919–1982) mokymo principus. Anot konkurso atidarymo iškilmėse dalyvavusio prof. Petro Kuncos, V. Radovičius asmenybė, jo kūrybinė biografija byloja apie profesoriaus erudiciją, gilias didžiųjų Europos ir rusų smuiko mokyklų tradicijų žinias. Jis Lietuvoje diegė to meto pažangiausią mokymo metodiką.

Viktoras Radovičius – Davido Oistracho klasės Maskvos valstybinėje P. Čaikovskio konservatorijoje absolventas. Lietuvoje jis kartu su žmona žinoma pianiste ir pedagoge Mariam Azizbekova gyveno nuo 1950 m. Čia mokė smuiko specialybės dabartinėje Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, griežė Lietuvos radijo orkestre. Atlikėjas koncertavo ne tik kaip solistas, bet ir kaip įvairių ansamblių (pvz., su violončelininku M. Šenderovu) narys. 1961–1974 metais V. Radovičius buvo Lietuvos kamerinio orkestro koncertmeisteris. Gastroliavo Jugoslavijoje, Vokietijoje, Kanadoje.

Turbūt didžiausias prof. V. Radovičiaus nuopelnas – jo išugdyti smuikininkai ir pedagogai, be kurių sunku būtų įsivaizduoti šiuolaikinį Lietuvos muzikinį gyvenimą: R Čekuolis, P. Kunca, N. Namavičienė, U. Jagėlaitė-Lipinaitienė, A. Vainiūnaitė, J. Dvarionas, A. Pocius, D. Gailiūnaitė ir kiti. Kai kurie buvę profesoriaus mokiniai dalyvauja Naujosios Vilnios muzikos mokykloje vykstančio konkurso vertinimo komisijos darbe. Taip buvo ir šiais metais – kompetentingai vertinimo komisijai pirmininkavo LMTA profesorė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė. Komisijos nariai – LMTA profesorius Jonas Tankevičius, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Tatjana Kuc, Espo muzikos instituto (Musikinstitutet Kungsvägen, Suomija) mokytojas Alexanderis Kulikovas, Vilniaus J. Tallat Kelpšos konservatorijos mokytoja metodininkė, Naujosios Vilnios muzikos mokyklos Styginių instrumentų skyriaus vedėja Stasė Kuncienė.

Renginio organizatoriai – Naujosios Vilnios muzikos mokyklos direktorius prof. R. Sviackevičius, Styginių instrumentų skyriaus vedėjos Stasė Kuncienė ir Anna Kijevič bei vyr. mokytoja Vitalija Pilkauskienė – džiaugėsi, kad nuo pat pirmojo konkurso, kuris įvyko 2007 metais, profesoriaus V. Radovičiaus dukra, talentinga fortepijono pedagogė Tatjana Radovič, jo anūkai pianistas Viktoras Paukštelis ir kompozitorius Vytautas Paukštelis remia konkursą: steigia prizus, parūpina vertingos medžiagos iš šeimos archyvo, dalyvauja konkurso atidarymo iškilmėse. Šįkart specialus prof. V. Radovičiaus šeimos prizas perspektyviausiam atlikėjui atiteko profesionalios muziko karjeros siekiančiam smuikininkui Pijui Česaičiui.