Šeimų ansambliai praskaidrino globos namų kasdienybę

2016 Nr. 11–12 (466–467), Aldona Juodelienė

Muzikuojančių šeimų festivalis-konkursas „Gaidų pynė“ pirmąsias šalto ir tamsaus gruodžio dienas užpildė muzika ir šypsenomis. Gruodžio 1 ir 4 dienomis surengti du koncertai – Panevėžio šv. Juozapo globos namuose ir Dotnuvos slaugos namuose.

Gruodžio 1-osios koncerte pasirodė Panevėžio muzikos mokyklos kanklių ansamblis „Ašarėlė“ – seserys Elzė ir Urtė bei jų draugė Rugilė, festivalyje „Gaidų pynė“ pelnęs trečiąją vietą ir laureato vardą, Mariaus Cechanavičiaus ir jo dukros Saulės ansamblis „Saulėtos marios“, festivalyje apdovanotas originaliausiojo titulu, mokytojo Saulius Palivono suburti keturi akordeonistų ansambliai.

Visus koncerte pasirodžiusius ansamblius Šv. Kazimiero ordinas apdovanojo knygomis apie Lietuvos istoriją, Šv. Juozapo globos namų vadovai kiekvienam muzikantui įteikė po kalėdinį angelą.

Globos namų gyventojai labai džiaugėsi šeimų pasirodymais. „Nuostabu, kad vis dar galite suvesti vaikus bendrai muzikuoti, dabar tai vis rečiau vyksta. Kartu ir neįtikėtina, kad vaikai sugeba šitaip groti ir smuiku, ir akordeonu, kad turi tokius miklius pirštus“, – stebėjosi viena iš žiūrovių Elena.

Galimybe pasiklausyti muzikos džiaugėsi ir vyriausias globos namų gyventojas 101-erių Anicetas Leipus. Pagyręs jaunuosius muzikantus, Anicetas prisipažino, kad pats geriausiai prisimena tarpukario muziką. Čia pat išsitraukęs lūpinę armonikėlę jis pagrojo trumpą melodiją – pasirodo, senolis ja groja jau 90 metų.

Gruodžio 4 d. pasiklausyti muzikuojančių šeimų koncerto buvo susirinkę Dotnuvos slaugos namų gyventojai ir personalas. Padainuoti atvyko du šeimyniniai mamų ir dukrų ansambliai. Nuostabiais balsais lietuvių liaudies dainas, tarp jų ir advento, dainavo Ona Auškalnienė ir Rūta Auškalnytė, festivalyje „Gaidų pynė“ nominuotos už geriausią sceninį įvaizdį.

Ona Auškalnienė, su dukra Rūta dainuojanti Akademijos folkloro ansamblyje „Seklyčia“, džiaugėsi, kad Muzikuojančių šeimų festivalis-konkursas „Gaidų pynė“ paskatino jas dainuoti drauge. Gyvai bendraudama su auditorija Ona Auškalnienė salėje atpažino dvi Jadvygas – Dotnuvos slaugos namų gyventojas, kurios kadaise taip pat buvo „Seklyčios“ dainininkės.

Šiltai žiūrovai sutiko ir kitą muzikuojančią šeimą – vokalinį duetą „Aš ir tu“. Jo narės mama Daiva Makutienė ir dukra Vytautė Makutytė padainavo keletą populiarių estradinių dainų, tarp jų Romo Dambrausko „Angelas“ ir Leonardo Coheno „Aleliuja“. Ansamblis, festivalyje „Gaidų pynė“ nominuotas už artistiškiausią pasirodymą, uždegė publiką nuoširdžiu bendravimu. Susižavėjimo sulaukė mamos ir dukros duetą netrukus papildęs dar vienas ansamblio narys – mažasis Kipras.

Koncerte dalyvavę Šv. Kazimiero ordino didysis magistras ir Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vadovė Danguolė Avižiuvienė džiaugėsi, kad festivalio „Gaidų pynė“ dalyviai apsilankė Dotnuvoje ir linkėjo jiems kūrybinės sėkmės, o visai Dotnuvos globos namų bendruomenei – gražių artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų.

Šie pasirodymai – festivalio-konkurso „Gaidų pynė“ labdaros koncertų dalis, jais siekiama pasidalinti muzikavimo džiaugsmu su socialiai labiausiai pažeidžiamomis visuomenės grupėmis – vaikais, likusiais be tėvų globos, neįgaliaisiais ir seneliais.

Traviata