In memoriam Eugenija Nijola Jankutė

2017 Nr. 3–4 (470–471), Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Po ilgos ligos 2017 m. sausio 5 d. mirė aktorė Eugenija Nijola Jankutė (1930–2017).

 

Baigsis pilkas lapkritys.
Vėjas Šaltį atpustys.
Senis Šaltis ant pusnyno
Baltą pilį pastatys,

Baltą ūsą paraitys
Ir, atskleidęs baltą knygą,
Baltą pasaką skaitys.

 

Martyno Vainilaičio posmais aktorė Eugenija Jankutė kasmet dešimtis kartų sveikindavosi su Naujųjų Metų laukiančiais vaikais. Sukdavosi jos ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata