Jaunieji Pagirių muzikos mokyklos talentai

2017 Nr. 3–4 (470–471), Vaclovas Juodpusis

Devynioliktąjį sezoną bebaigiantys Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namai kiekvieną savaitę džiugina lankytojus prasmingais renginiais. Čia yra muzikavę atlikėjai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Italijos, Kosta Rikos, Pietų Korėjos, Tailando. Nepamirštamus įspūdžius yra palikę jaunieji talentai iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos, Mažeikių rajono Viekšnių Vinco Deniušio meno, Palangos Stasio Vainiūno meno, Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos, Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų, Šiaulių I muzikos mokyklų, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir daugelio kitų mokyklų auklėtiniai. O ką jau kalbėti apie Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės, Naujosios Vilnios, Karoliniškių, Algirdo, „Lyros“ muzikos mokyklų, Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ugdytinius – čia jie muzikuoja vos ne kiekvieną mėnesį.

Vasario pradžioje įspūdingai paminėta alto pedagogės Stasės Kuncienės gyvenimo ir kūrybinės veiklos sukaktis, prieš išvykdami į tarptautinį konkursą Londone fleitos muzikos valandą surengė Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Viktorijos Marijos Zabrodaitės ugdytiniai, vasario 9 dieną į koncertą „Nuo meilių strėlių Amūro“ pakvietė Vilniaus rajono Pagirių muzikos mokyklos mokytojų metodininkų Juditos Angelės Ušinskaitės dainavimo ir Lino Klebausko pučiamųjų instrumentų klasių mokiniai.

Pagirių vardą dažnas vilnietis sieja su garsiaisiais šiltnamiais ir jų produkcija. Tačiau nedažnas šios produkcijos vartotojas žino, kad Pagiriai turi ir beveik dešimtmetį egzistuojančią muzikos mokyklą, kurioje muzikai atsidavę pedagogai ugdo jaunąją smuikininkų, pianistų, pūtikų, dainininkų, kanklininkų, akordeonininkų kartą. Kai Stasio Vainiūno namuose suskambo jaunųjų dainininkų, fleitininkų, saksofonininkų interpretuojami kūriniai, tarp jų S. Šimkaus, A. Kačanausko harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, G. Kuprevičiaus, T. Leiburo, J. Karnavičiaus, V. Ganelino originalūs opusai, supratome, kad čia suvažiavo ne muzikos mėgėjai, kuriuos anksčiau vadindavome saviveiklininkais, bet rimtai savo profesijai besirengiantys jaunieji atlikėjai, o jų muzikavimą lydėjo profesionalus koncertmeisterės Dianos Encienės akompanavimas. Tai demonstravo ir solidi koncerto programa: išgirdome J. Ch. Bacho, W. A. Mozarto, F. J. Gosseco, J. E. Massenet, G. Puccini, E. Griego ir kitų kompozitorių kūrinius, juos išraiškingai atliko dainininkai Marija ir Karolina Miliauskaitės, Kornelija Kuckailytė, Lukrecija Jucytė, Ugnė Blaškytė, Valentinas Kovalevskis, beje, grojęs ir saksofonu, fleitininkė Odeta Pocevičiūtė...

Žavią vakaro-koncerto nuotaiką kūrė jo vedėja J. A. Ušinskaitė, prasmingai skaitomos lietuvių poetų eilės – jos padėjo sukomponuoti meninę visumą, leidusią pažinti Pagirių muzikos mokyklos aplinką, kuri yra kaip šiltnamis jaunajai pagiriečių kartai.