Kai Vilnius buvo pučiamųjų sostinė...

2017 Nr. 3–4 (470–471), Robertas Beinaris

Praėjusių metų birželio 13–18 ir spalio 24–29 dienomis Vilnius buvo tapęs pučiamųjų instrumentų muzikos sostine.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2016 metais surengtas I tarptautinis Juozo Pakalnio atlikėjų pučiamaisiais muzikos instrumentais konkursas. Kartu su LMTA dėstytojais konkursą organizavo žymiausi Lietuvos muzikantai ir muzikų centras „Muzikos idėjos“. Konkursas vyko trimis turais, apėmė penkias instrumentų grupes – fleitų, obojų, klarnetų, fagotų ir saksofonų (fleitininkai varžėsi spalio 24–25 d.). Paskutiniame ture atlikėjai pasirodė kartu su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniu ansambliu „Musica humana juventus“ ir Lietuvos kameriniu orkestru.

Juozo Pakalnio konkurso vizija – tapti pučiamųjų instrumentų muzikos platforma, kas dvejus metus pristatančia jaunuosius atlikėjus ir teikiančia tarptautinės karjeros pradžios galimybes. Konkursas sumanytas kaip vienas didžiausių tokio pobūdžio renginių Europoje.

Manau, kad tokio konkurso Lietuvai, ir ne tik jai, labai trūko. Konkurso poreikį liudijo tai kad į Vilnių buvo susirinkę muzikantai iš įvairiausių kraštų. Vertinimo komisijose matėme garbingus pasaulio ir Lietuvos atlikėjus. Fleitininkus vertino prof. Algirdas Vizgirda (komisijos pirmininkas, Lietuva), prof. Valentinas Gelgotas (Lietuva), prof. Machiko Takahashi (Japonija), prof. Vilnis Strautinš (Latvija), prof. Antony Wierzbinsky (Lenkija). Obojininkų komisijai vadovavo doc. Robertas Beinaris (Lietuva), jos nariai buvo prof. Alessandro Baccini (Italija), prof. Chiara Staibano (Italija), lekt. Eugenijus Paškevičius (Lietuva), Vilmantas Kaliūnas (Vokietija, Lietuva), Kalevas Kuljusas (Estija, Vokietija), Ayano Sato (Japonija). Klarnetininkų vertinimo komisijai pirmininkavo prof. Algirdas Budrys (Lietuva), kartu su juo konkurso dalyvius vertino prof. Nicolas Baldeyrou (Prancūzija), prof. Jorgenas Jensenas (Danija), doc. Guntis Kuzma (Latvija), Kęstutis Bliujus (Lietuva). Fagotininkų žiuri sudarė doc. Andrius Puplauskis (pirmininkas, Lietuva), prof. Zbigniewas Pluzekas (Lenkija), prof. Annika Amundsen (Švedija), doc. Peeteris Sarapuu (Estija), lekt. Šarūnas Kačionas (Lietuva). Saksofonininkų komisijai vadovavo prof. Petras Vyšniauskas (Lietuva), jam talkino Johannesas Thorellis (Švedija), doc. Arvydas Kazlauskas (Lietuva, Latvija), Virgo Veldi (Estija), Raimundas Simanavičius (Lietuva).

Lietuvos kompozitoriams buvo paskelbtas 5–7 minučių trukmės kūrinių atskiriems instrumentams konkursas. Geriausiais pripažinti kūriniai buvo įtraukti į privalomąją programą. Tai Vaidos Striaupaitės-Beinarienės „Mozaika II“ fleitai, Giedriaus Svilainio „Būro metai“ pagal K. Donelaičio „Metus“ obojui, Jono Tamulionio „Segmentai“ klarnetui, Giedriaus Svilainio „Konfrontacija“ fagotui, Dainiaus Danilaičio Sonata saksofonui.

Konkurso laureatais tapo: fleitininkai Dominyka Šeibokaitė (Lietuva) – 1 vieta, Kristupas Vincas Gikas (Lietuva) – 2 vieta, Danielis Mieczkowskis (Lenkija) – 3 vieta; obojininkai Vasily Belyavinas (Rusija) – 2 vieta, Ugnius Dičiūnas (Lietuva) – 3 vieta; klarnetininkai Horácio Ferreira (Portugalija) – 1 vieta, Vytautas Giedraitis (Lietuva) – 2 vieta, Ignas Daniulis (Lietuva) – 3 vieta; fagotininkai Szymonas Michalikas (Lenkija) – 3 vieta, Martynas Mažeika (Lietuva) – 3 vieta; saksofonininkai Christina Bernard (Vokietija) – 2 vieta, Jakubas Muras (Lenkija) – 3 vieta.

Kaip sakė saksofonininkas Petras Vyšniauskas, tarptautinis Juozo Pakalnio konkursas surengtas pirmą kartą, bet jo garsas pasklido labai plačiai. Stebino puikus dalyvių pasiruošimas, nors varžybų programa nebuvo lengva.

Didžiulę konkursų organizavimo ir vertinimo patirtį turintis LMTA profesorius Algirdas Budrys pabrėžė, kad jau daug metų sėkmingai vyksta Lietuvos jaunųjų pūtikų konkursas, jam prieš 24 metus suteiktas Juozo Pakalnio vardas. Tačiau jis skirtas tik muzikos mokyklų ir konservatorijų moksleiviams, o Muzikos akademijos studentams ir jos absolventams trūko galimybių rungtis su kitų šalių atlikėjais, būti įvertintiems solidžios žiuri, užmegzti tarptautinius ryšius. Tokias galimybes neabejotinai suteikia tarptautinis Juozo Pakalnio konkursas.

Į 2018 metais vyksiantį II konkursą numatoma kviesti ir trimitininkų, kornetininkų, eufonininkų, tūbininkų.

Birštono vasaros menų akademija