Naujas konkursas „Muzikuojantys berniukai“

2017 Nr. 3–4 (470–471), Dainora Tetenskienė

Kovo 24 dieną Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojų metodininkių Dainoros Tetenskienės ir Irinos Skirsgilienės iniciatyva Klaipėdos universiteto Menų akademijos ir Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertų salėse vyko I tarptautinis konkursas ,,Muzikuojantys berniukai“. Jame dalyvavo styginiais instrumentais griežiantys ir fortepijonu skambinantys berniukai iš Lietuvos, Latvijos ir Rusijos.

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, konkurso atidarymo iškilmėse sveikindamas dalyvius ir jų mokytojus, pabrėžė renginio išskirtinumą ir palinkėjo, kad naujasis konkursas taptų gražia tradicija.

Pianistus vertino Latvijos muzikos akademijos prorektorius profesorius Normuds Viksne (žiuri pirmininkas), profesorius Rokas Zubovas ir Stasio Šimkaus konservatorijos mokytoja ekspertė Biruta Vaišienė. Komisija Grand Prix paskyrė Šilutės meno mokyklos mokiniui Pijui Pirogovui (B grupė, mokyt. Liudmila Kašėtienė), Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokiniui Antonui Cifirovui (C grupė, mokyt. Tatjana Romaškina), ir Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokiniui Kristupui Klimaičiui (E grupė, mokyt. Irina Skirsgilienė).

Styginių instrumentų atlikėjų vertinimo komisijai vadovavo Dzintars Beitans (Latvija), jos nariai buvo KU Menų akademijos docentas Mindaugas Bačkus ir Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Liuda Kuraitienė. Komisijos sprendimu Grand Prix paskirtas Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokiniui Nikitai Smirnovui (mokyt. Virginija Visockienė, koncertm. Jelena Jaskovec).

I, II ir III vietų laimėtojams įteikti laureatų diplomai, prizai ir atminimo dovanos, kiti konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir rėmėjų dovanomis.