Turinys

2017 Nr. 3–4 (470–471), .

Didieji

Leonidas Melnikas Heifetzas sugrįžta... 2 p.
 

Alma Mater studiorum

Zbignevas Ibelhauptas: „Raginu drąsiai svajoti“ 9 p.

Jaunųjų atlikėjų konkursai – tramplinas į ateitį 10 p.
Apie LMTA konkursus – „Lisztofoniją“, Stasio Baro, Vincės Jonuškaitės-Zaunienės, Raimundo Katiliaus konkursus ir Tarptautinį akordeonistų konkursą „Vilnius 2017“

Sukaktys

Eglė Šeduikytė-Korienė Ar Lietuvoje tęsiasi vargonų aukso amžius? 14 p.
Švenčiant dvigubą Lietuvos vargonų klasės sukaktį

Ona Jarmalavičiūtė Petras Kunca: „Esu ansamblio žmogus“ 19 p.
Petrui Kuncai – 75

Daiva Tamošaitytė Elegantiško vakaro dovanos 22 p.
Arvydo Malcio 60-mečiui

 

Kronika

Ignotas Vilkas Kamerinės muzikos spindesys 24 p.
Apie kamerinio ansamblio „Vilniaus arsenalas“ koncertą Taikomosios dailės muziejuje

Ieva Kašėtienė Lietuvoje koncertavo prestižinio dirigentų konkurso laureatas Tung-Chienas Chuanas 24 p.

Daiva Tamošaitytė „Khojaly 613“ – kūrinys, skirtas tragedijos aukų atminimui 26 p.

Akvilė Laugalytė Velykos su prancūzų muzika sielai 27 p.
Gabijos Rimkutės rečitalis „Piano.lt“ salėje

 

Iš arti

Ignas Gudelevičius Jei neišeis ranka, širdimi padarysiu...  28 p.
Pokalbis su Lietuvos televizijos filmų režisiere, scenariste Jadvyga Zinaida Janulevičiūte

 

Problemos
Daiva Tamošaitytė Pramogų kultūra – Vakarų civilizacijos branda? 32 p.

 

In memoriam

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė Eugenija Nijola Jankutė-Šniukienė (1930–2017) 35 p.

 

Nauji leidiniai

Joana Daunytė Knyga apie karališkąjį instrumentą 36 p.
Pokalbis su knygos „Arfa amžių tėkmėje“ autore Valerija Baranauskiene

Išleista knyga apie Virgilijaus Noreikos dainavimo mokyklą 39 p.
Tamara Vainauskienė. „Virgilijaus Noreikos dainavimo mokykla“

Martynas Švėgžda von Bekkeris – jaunųjų kompozitorių įkvėpėjas 39 p.
Nauja kompaktinė M. Švėgždos von Bekkerio plokštelė

 

Panorama

Daiva Kšanienė Klaipėda paminėjo Raimundą Katilių 40 p.

Vaclovas Juodpusis Jaunieji Pagirių muzikos mokyklos talenta 40 p.

Dainora Tetenskienė Naujas konkursas „Muzikuojantys berniukai“ 41 p.

Jolanta Babaliauskienė XIII nacionalinis Jono Švedo konkursas 41 p.

Inga Maknavičienė Du tarptautiniai konkursai Vokietijoje 42 p.

Robertas Beinaris Kai Vilnius buvo pučiamųjų sostinė... 43 p.

 

Baletas

Livija Gulbinaitė Neprarastas Petro Skirmanto laikas 44 p.
Petrui Skirmantui – 60

 

Užmiršti vardai

Alvidas Jancevičius Lietuviška pavardė...  52 p.
Maskvos Didžiajame teatre dainavo Vladimiras Valaitis

 

Kaleidoskopas                                                                                  

Apie muzikinius įvykius pasaulyje 54 p.             

 

Tai įdomu...

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė Kas kūrė Gintauto Kėvišo mitą 58 p.

Sergejaus Diagilevo žvaigždžių fabrikas: ką išgarsino „Rusų sezonai“ 58 p.

Išrinktas naujas Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas 59 p.
 

Muzikų sąjungoje

Lietuvos muzikų sąjunga „Vilniaus knygų mugėje 2017“ 60 p.

Svečių iš Baltarusijos viešnagė Vilniuje 61 p.

Turininga kelionė į Minską

 

Birštono vasaros menų akademija