XIII nacionalinis Jono Švedo konkursas

2017 Nr. 3–4 (470–471), Jolanta Babaliauskienė

Kas dveji metai vykstantis seniausias Lietuvoje Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursas turi tikslą išryškinti gabiausius atlikėjus, skatinti jų koncertinę veiklą, turtinti pedagogų darbo patirtį, plėsti atlikėjų repertuarą, populiarinti muzikavimą liaudies instrumentais, kartu pagerbti žymaus lietuvių tautinės muzikos puoselėtojo – kompozitoriaus, dirigento, pedagogo – Jono Švedo atminimą.

Konkurso pradžia galima laikyti 1965 metus (respublikiniai jaunųjų liaudies instrumentų bei akordeono atlikėjų konkursai), nors Jono Švedo vardu jis buvo pavadintas tik 1990-aisiais. Su kiekvienu konkursu gausėja dalyvių, pavyzdžiui, trečiajame varžėsi 64 kanklininkės ir 64 birbynininkai, dešimtajame – 128 kanklininkės ir 97 birbynininkai.

Liaudies instrumentinio žanro tarybos sprendimu XIII Jono Švedo konkursas pavadintas nacionaliniu. Šiemet regioniniuose atrankos etapuose dalyvavo per 400 kanklininkių ir birbynininkų, suskirstytų į 6 grupes pagal amžių. Į finalinį konkurso etapą, vykusį šių metų kovo 17–19 dienomis Vilniuje, pateko per 200 atlikėjų iš Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, konservatorijų, aukštųjų mokyklų. Konkurse dalyviai atliko iš baroko, klasicizmo, romantizmo ar šiuolaikinių kūrinių sudarytą programą, taip pat reikėjo pagroti pasirinktą Jono Švedo kūrinį.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedros ir Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos „Kanklės“ rengiamas Nacionalinis Jono Švedo konkursas – unikalus liaudies instrumentinės muzikos žanro renginys, skatinantis šiais instrumentais grojančių jaunųjų atlikėjų ir jų pedagogų profesinį tobulėjimą. Konkurse dalyvaujantiems moksleiviams ir jų mokytojams suteikiama proga išgirsti kolegas, pasidalinti patirtimi, seminaruose aptarti muzikos pedagogikos aktualijas. Talentingiausiems muzikantams sudaromos sąlygos pasirodyti mūsų krašto ir užsienio koncertinėse scenose, todėl renginys yra puiki paskata siekti aukščiausių meno viršūnių.

Konkurso organizacinio komiteto ir kanklininkių vertinimo komisijos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedros vedėja profesorė Lina Naikelienė sakė, kad ši muzikos šventė suteikia galimybę pamatyti ir išgirsti talentus, kurie ateityje bus žymūs liaudies instrumentų atlikėjai. „Jono Švedo konkursas jau nutiesė kelią į muzikos pasaulį daugeliui garsių Lietuvos kanklininkių ir birbynininkų“, – teigė prof. L. Naikelienė. „Sėkmingas pasirodymas scenoje suteikia pasitikėjimo savimi, tačiau svarbu, kad pergalė skatintų siekti dar didesnių laimėjimų“, – tvirtino birbynininkų vertinimo komisijos pirmininkas doc. E. Ališauskas, pats prieš beveik tris dešimtmečius tapęs Jono Švedo konkurso nugalėtoju.

XIII Jono Švedo konkursą parėmė Kultūros taryba. Už prasmingą partnerystę organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetei muzikos mokyklai (joje rengiamas III konkurso turas), jos direktorei Laimutei Užkuraitienei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Marijai Simonaitienei. Gausus prizų steigėjų būrys – Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugija „Kanklės“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, VU dainų ir šokių ansamblis, Leidykla „Garnelis“, Tautodailininkai Dalia ir Jonas Ališauskai, Eugenijus Impolis, Egidijus Virbašius (jo padarytomis aukštaitiškomis kanklėmis apdovanota Vilniaus Balio Dvariono kanklininkė Aušrinė Ulinskaitė). Lietuvos muzikų sąjungos prizą – metinę „Muzikos barų“ prenumeratą – pelnė jaunoji birbynininkė Austėja Kvedaraitė, kanklininkės Greta Gelžinytė ir Kristina Alejūnaitė.