Muzikuojančių šeimų festivalyje – daug mažų ir didelių atradimų

2017 Nr. 9–10 (476–477), Aldona Juodelienė

„To neįmanoma papasakoti, tai reikia pamatyti“, pasibaigus muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ koncertui susižavėjimo neslėpė viešnia iš Amerikos Aldona Vaitienė.

Rugsėjo 24 d. festivalio dalyviai ir svečiai rinkosi į baigiamąjį koncertą Vilniaus B. Dvariono muzikos mokykloje. Rudeniškais motyvais išpuoštoje scenoje pasirodė net 24 šeimos iš visos Lietuvos. Sulaukėme ir svečių iš užsienio – gausi muzikuojanti Asakavičių šeima iš Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities Pilkalnio (Dobrovolsko) miesto garbingai atstovavo Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenei.

Koncerte pasirodė įvairios sudėties ansambliai, kurių nariai – nuo trejų metų vaiko iki garbaus amžiaus suaugusiojo – džiaugsmo ir kūrybingumo šaltinį atranda skirtingų krypčių ir stilių muzikoje.

Kai kurie jų jau dalyvavo praėjusių metų festivalyje „Gaidų pynė“ ir šiemet pasirodė dar patobulėję, išplėtę repertuarą, papildę ansamblius naujais šeimos nariais. Kiekvienas ansamblis – savaip unikalus, daugelis jau yra dalyvavę šalies ar net tarptautiniuose konkursuose, sukaupę nemažą koncertinę patirtį. Kiti susibūrė festivaliui „Gaidų pynė“ ir scenoje žengia pirmuosius, bet jau labai tvirtus žingsnelius.

Vilniečių ansamblio „Cornet trio“ įkūrėjo ir vadovo, ilgamečio simfoninio orkestro trimitininko Zigmo Kazlausko nuomone, grojimas ansamblyje suartina žmones, juos suvienija bendri siekiai, troškimai, planai ir svajonės. „Norėjau, kad mano vaikaičiams liktų gražūs prisiminimai apie kartu praleistas akimirkas muzikuojant. Visai nesvarbu, kuo jie bus užaugę, bet muzika juos lydės visą gyvenimą. Muzikavimas ugdo jausmus, fantaziją ir dovanoja gerą nuotaiką. Šeimų muzikavimo tradicija iki šiol gyva kultūringose tautose, jų pavyzdžiu mes norime sekti.“

Baigiamajame festivalio koncerte kartu su nemažu būriu klausytojų stebėjo ir vertino autoritetinga komisija: Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė ir mokytoja ekspertė Auksė Stankevičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogai – kompozitorius, orkestrų dirigentas Kazys Daugėla, chorų dirigentas Rolandas Aidukas, muzikologė Virginija Apanavičienė, Lietuvos operos ir baleto teatro solistė Sofija Jonaitytė, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis, taip pat partnerių atstovai – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui Albertas Baika, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė, Kauno J. Gruodžio konservatorijos mokytoja ekspertė, muzikologė Gražina Dainauskienė.

Laureatų diplomus ir premijas pelnė po tris kiekvienos muzikos kategorijos kolektyvus. Pramoginės muzikos kategorijoje laureatais tapo duetas „Linksmieji trimitai“ (Vilnius), Mamų ir dukrų kvartetas (Gotlybiškių kaimas, Šakių r.), Germanavičių šeimos kvartetas (Viduklė, Raseinių r.); liaudies muzikos kategorijoje nugalėjo Asakavičių šeimos ansamblis (Karaliaučiaus kraštas), kanklių ansamblis „Ašarėlė“ (Panevėžys), Ona Auškalnienė ir Rūta Auškalnytė (Akademija, Kėdainių r.); akademinės muzikos kategorijoje profesinės krypties pogrupyje laureato vardą pelnė gitaristų brolių Poškų duetas (Vilnius), Styginių instrumentų kvartetas (Alytus), instrumentinis ansamblis „Saulė, Pijus ir draugai” (Vilnius); akademinės muzikos kategorijos mėgėjų pogrupyje geriausiais pripažinti „Cornet trio“ (Vilnius), „Quartole“ (Vilnius), Austėja ir Liveta Valentaitės (Kaunas).

Už artistiškiausią pasirodymą apdovanotas vokalinis ansamblis „Broliai“ (Šveicarijos k., Jonavos r.), už kūrybiškiausią pasirodymą – ansamblis „Žvalučiai“ (Klaipėda), už originaliausią pasirodymą – Butkevičių šeimos ansamblis (Klaipėda).

Šeimų šventė – Šv. Kazimiero ordino iniciatyva, kuria siekiama skatinanti šeimų kūrybiškumą, stiprinti jų narių ryšius ir bendravimą. Festivalio-konkurso „Gaidų pynė“ organizatoriai, Šv. Kazimiero ordino nariai ir partneriai, džiaugiasi, kad šiemet jau antrą kartą vykusį renginį parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Kultūros taryba. Tik užtikrinus festivalio-konkurso tęstinumą bus įmanoma atgaivinti muzikavimo šeimose tradiciją.

„Muzikavimas šeimoje – didelė vertybė. Jis stiprina vidinius šeimos ryšius, praplečia akiratį, suteikia daug bendro kūrybinio džiaugsmo, – teigia Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis. – Muzikuojančių šeimų festivalis-konkursas „Gaidų pynė“ yra labai reikšmingas ir Lietuvos kultūrai reikalingas renginys. Tikiu, kad tie vaikai, kurie dabar kartu muzikuoja su savo tėvais, broliais, seserimis, ateityje gausins muzikuojančių šeimų būrį, iš jų išaugs daug puikių asmenybių, gabių menininkų. Tikiu, kad festivalis turi perspektyvą augti ir kasmet suburti vis daugiau muzikuojančių šeimų.“

Šv. Kazimiero ordinas, kurio šūkis yra Vivere bonum faciendo (Gyventi darant gera), jau keleri metai vykdo kultūrinius, socialinius, labdaros projektus, įgyvendinamus ordino narių bei rėmėjų savanorišku darbu. Skirta finansinė parama atvėrė galimybes ne tik surengti festivalio dalyvių pasirodymus Lietuvos regionuose bei suburti muzikuojančias šeimas Vilniuje, bet ir suplanuoti dalyvių koncertines keliones į mokyklas, vaikų ar senelių globos namus. Tokios koncertinės išvykos suteikia nemažai džiaugsmo tiek atlikėjams, tiek klausytojams.

Į muzikuojančių šeimų šventę žmones kvietėme šūkiu „Muzikuojanti šeima – darni šeima. Darni šeima – stipri valstybė“. Linkime, kad visose Lietuvos šeimose netrūktų darnos, meilės ir gerumo, kad vaikai augtų laimingi, kad muzikinė veikla taptų gyvenimo džiaugsmo ir kūrybinių galių atsiskleidimo šaltiniu. Juk „Muzika – tai dievų kalba, jinai stebuklus daranti, nutildanti laukinius žvėris, statanti pilis <...>. Kuomet ji prasidėjo – niekas negali susekti. Nestebėtina. Užgimė ji drauge su žmogaus siela ir yra tai jo svarbiausioji ir pirmutinė kalba“ (M. K. Čiurlionis).

Prenumeruokite „Muzikos barus“!