Muzikuojančių šeimų festivalyje – daug mažų ir didelių atradimų

2017 Nr. 9–10 (476–477), Aldona Juodelienė

„To neįmanoma papasakoti, tai reikia pamatyti“, pasibaigus muzikuojančių šeimų festivalio „Gaidų pynė“ koncertui susižavėjimo neslėpė ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Beethovenui 250
Traviata