Aistringasis barokas ir jo kūrėjos

2019 Nr. 3–4 (494–495), Tomas Bakučionis

Moteris kompozitorė net ir XXI a. vis dar nėra dažnas reiškinys, o ką jau kalbėti apie XVII a., juolab turint galvoje nesantuokinę libretų kūrėjo Giulio Strozzi netekėjusią, keturis vaikus auginusią dukterį Barbarą Strozzi (Stroci). Tačiau būtent XVII a. Venecijos Respublikos intelektualioje ir progresyvioje aplinkoje tai buvo įmanoma.

Kovo 13 d. jaukioje LDK Valdovų rūmų menėje (manieristinėje antikameroje) baroko dainininkė Renata Dubinskaitė kartu su klavesinininke Alina Rotaru pirmą kartą Lietuvos klausytojams išsamiau pristatė pas mus dar menkai pažįstamą Barbaros Strozzi kūrybą.

Intriguoja tai, kad Renata Dubinskaitė yra ne tik baroko dainininkė, bet ir aistringa jo meno tyrinėtoja plačiąja prasme. Ji dar 2011 m. Lietuvos dailės akademijoje apgynė menotyros daktaro disertaciją, o 2015 m. baigė vokalo studijas prof. Vladimiro Prudnikovo klasėje.

Valandos rečitalyje girdėjome aštuonių skirtingų stilių ir charakterių dainų iš Barbaros Strozzi antrojo, trečiojo, penktojo, šeštojo, septintojo ir aštuntojo opusų. Ketvirtojo opuso leidinys, deja, yra dingęs istorijos verpetuose. Dramatiškus išgyvenimus ir aistras perteikianti rečitalio programa sudaryta labai kryptingai ir konceptualiai, joje atsispindi istorinis požiūris į kuriančią moterį.

R. Dubinskaitė pasižymi ne tik įgimtu muzikalumu, bet ir puikia vokaline technika, švariu net ir sudėtingų pasažų bei melizmų intonavimu. Puiki dainininkės partnerė klavesinininkė Alina Rotaru puikiai išmano basso continuo technikos ir stiliaus ypatybes, laisvai jaučiasi šios muzikos interpretacinėje terpėje. Labai gerai skambėjo du klavesino soliniai kūriniai – instrumentinės kanconos žanrui artima Marco Antonio Cavazzoni pjesė „Madame, vous avez mon coeur“ („Madam, jums priklauso mana širdis“) ir virtuoziška Giovanni Marios Trabaci „Io mi son giovinetto“ („Esu jaunuolis“). Koncerto pabaigoje girdėjome bene aistringiausias ir labiausiai jaudinančias B. Strozzi dainas – pasakaliją „Che si puo fare“ („Ką galima padaryti“) ir „Lagrime mie“ („Mano ašaros“).