Atsidavęs tautos muzikinei kultūrai

2019 Nr. 3–4 (494–495), Vaclovas Juodpusis

Obojininko, birbynininko, pedagogo Kazimiero Biliūno 100-osioms gimimo metinėms

Klaipėdoje, su kuria susijęs visas brandžiausias obojininko, obojaus ir birbynės pedagogo Kazimiero Biliūno gyvenimo laikotarpis, ir po keturių dešimtmečių, kai jis išėjo Amžinybėn, ryškūs jo muzikinės veiklos atspindžiai. Užsukus į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, kurioje daugiau kaip tris dešimtmečius intensyviai darbavosi šis muzikos riteris, ir šiandien juntama jo dvasią, nes čia su tokiu pat atsidavimu ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!