„Skliautams“ – 25

2019 Nr. 3–4 (494–495), Aleksandras Šidlauskas, Edvardas Vytautas Beinortas
Mėgėjų meninė kūryba – vertingas Lietuvos tautinės kultūros puslapis. Ypač populiari chorinio dainavimo tradicija, o jos reikšmingiausia išraiška – dainų šventės, kurių šimtmetį minėsime 1924 m. Dera prisiminti, kad pirmose trijose dainų šventėse (1924,1928,1930) daugiausia buvo bažnytinių chorų: antroje – 51, trečiojoje – net 60. Šiandien beveik kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje taip pat gieda ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!