„Skliautams“ – 25

2019 Nr. 3–4 (494–495), Aleksandras Šidlauskas, Edvardas Vytautas Beinortas
Mėgėjų meninė kūryba – vertingas Lietuvos tautinės kultūros puslapis. Ypač populiari chorinio dainavimo tradicija, o jos reikšmingiausia išraiška – dainų šventės, kurių šimtmetį minėsime 1924 m. Dera prisiminti, kad pirmose trijose dainų šventėse (1924,1928,1930) daugiausia buvo bažnytinių chorų: antroje – 51, trečiojoje – net 60. Šiandien beveik kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje taip pat gieda chorai, jų repertuare neretai yra ir liaudies dainų, ir dabartinių kompozitorių kūrinių.
Buvusiems vyrų choro „Varpas“ dainininkams Edvardui Beinortui ir Vytautui Jarulaičiui 1994 metais kilo mintis suburti vyrų grupę sakralinei muzikai gaivinti ir populiarinti. Aktyvus organizatorius choristas Leonardas Babila, Kauno politechnikos instituto absolventas, sutelkė 30 įvairių profesijų dainavimo entuziastų, kurie ir sudarė pirmo bažnytinio vyrų choro Lietuvoje branduolį. Meno vadovu ir dirigentu tapo žinomas chorinės muzikos puoselėtojas Petras Vaičekonis, akompanuoti buvo pakviesta vargonininkė Živilė Survilaitė. Choro steigiamajame susirinkime buvo nuspręsta, kad jo repertuaro pagrindas – bažnytinė muzika, tačiau bus atliekamos ir harmonizuotos liaudies dainos, lietuvių kompozitorių kūriniai, Vakarų Europos klasikinė muzika.
Pirmasis naujojo choro „Skliautai“ koncertas įvyko 1994 m. vasario 16 d. Lietuvos genocido ir rezistencijos centre. Tų pačių metų lapkričio 14 d. Vilniaus arkikatedroje giedotos Ch. Gounod Mišios, skambėjo V. Gudavičiaus, G. Fauré, A. Kačanausko, Č. Sasnausko, J. Rüttelio giesmės.
Netrukus prasidėjo choro kelionės po Lietuvą, giedota ir dainuota Trakuose, Jonavoje, Vievyje, Grinkiškyje, Šiluvoje, Elektrėnuose, Labūnavoje, Druskininkuose, Mielagėnuose, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Ukmergėje, Varėnoje ir kitur. Nemažai koncertuota Vilniuje – Mokytojų namuose, Dailės akademijoje, muziejuose. Kolainių (Kelmės r.) bažnyčioje su choru dainavo operos solistai Vladimiras Prudnikovas ir Eduardas Kaniava. Repertuaras pasipildė G. Verdi, C. M. Weberio, C. Francko, L. Cherubini, F. Schuberto , G. Fauré giesmėmis ir dainomis, tiek bažnyčiose, tiek koncertinėse erdvėse skambėjo ir Lietuvos kompozitorių J. Strolios, K. V. Banaičio, V. Jakubėno, S. Graužinio, S. Šimkaus, A. Vanagaičio, V. Kuprevičiaus, M. Petrausko kūriniai. 2014 m. Panevėžyje vykusiame chorų konkurse „Skliautai“ pelnė antrą vietą.
Pirmasis „Skliautų“ dirigentas Petras Vaičekonis padėjo rimtus kolektyvo meninius pagrindus, sukūrė repertuaro formavimo principus. Vėliau batutą perėmė dirigentai Vidmantas Ruzgys, Katežina Ligovska-Tamoševičienė, Aida Baliukevičienė. Šiuo metu chorui vadovauja Gintaras Skapas, akompanuoja vargonininkė ir solistė Jolanta Grabštunovičienė. Choro organizacinės veiklos vadovas – „Skliautų“ prezidentas architektas ir dailininkas Edvardas Beinortas. Nuo 2003 m. iki 2015 m. chorą rėmė ir globojo Visų Šventųjų bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis, dabar – klebonas Gintaras Černius. Chorą moraliai yra palaikę vargonininkas Bernardas Vasiliauskas, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė.
Šiuo metu kas antrą sekmadienį choras gieda mišiose Visų Šventųjų bažnyčioje, repeticijos vyksta parapijos bendruomenės salėje. 2016 m. choras išleido savo kompaktinę plokštelę.
Laikas iš atminties neištrynė repeticijų, mišių ir koncertų, kaip ir atminimo tų choristų, kurie jau išėję anapilin, – V. Vaško, R. Kaspariūno, A. Panavo, A. Geibūno, A. Ramonio, J. Naruškevičiaus, V. Šimkūno, A. Končiaus. Pastarojo sukurtas Mišias choras gieda iki šiol. „Skliautai“, švęsdami savo kūrybinės veiklos dvidešimtpenkmetį, entuziastingai repetuoja, puoselėja ir saugo choro tradicijas, ieško naujų meninių impulsų, plečia ir atnaujina repertuarą, ruošiasi koncertams ir gastrolėms.
Tegul skamba „Skliautų“ muzika, tegul dvasinis pakilimas lydi maldininkus ir koncertų klausytojus.