Vilniaus mokytojų namai mini Juozą Naujalį

2019 Nr. 3–4 (494–495), Jonė Fridmanaitė

Profesoriaus Liongino Abariaus iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimas savo nutarimu 2019-uosius paskelbė Juozo Naujalio metais.

Lietuvos kultūros taryba parėmė vienur kitur regionuose lietuvių muzikos patriarcho 150-osioms gimimo metinėms paminėti skiriamus renginius, tačiau ekspertai, deja, „nepastebėjo“ Lietuvos muzikų rėmimo fondo rengiamo tęstinio M. K. Čiurlioniui skirto vasaros festivalio, prasmingo ir mūsų menininkams, ir klausytojams, garsinančio valstybės kultūrą. Gėdingiausia, kad „nepastebėjo“ ir J. Naujalio sukakčiai skirto Vilniaus mokytojų namų Šv. Kotrynos bažnyčioje organizuojamo solidaus koncertų ciklo „Vasaros naktys“. Net neatsižvelgta į tokią minėto Seimo nutarimo nuostatą: „Šiuo sprendimu Seimas siekia paskatinti Lietuvos visuomenę, ypač jaunimą, domėtis Juozo Naujalio kūrybiniu palikimu, kaip tautinės lietuvių muzikos simboliu, aktualiu šių dienų žmogui ir valstybei.“

Informaciniai stendai, skoningi lankstinukai skelbia, kad iki vasaros aštuoniuose koncertuose pasirodys trylika kolektyvų – ansambliai, chorai, orkestrai. Atvesti juos į sceną su konkrečia užduotimi nėra paprasta, tačiau atsiliepė solidūs kolektyvai: Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, moterų ansamblis „Dainų sodai“ (meno vadovas ir dirigentas Tadas Šumskas), Lietuvos kariuomenės orkestras (kapelmeisteris mjr. Egidijus Ališauskas), berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vadovas Vytautas Miškinis), Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“ (meno vadovas Linas Balandis) ir kiti. Koncertų cikle dalyvaus net Karoliniškių muzikos mokyklos simfoninis orkestras (meno vadovai Kęstutis Lipeika ir Mantas Makrickas).

Kovo 4 d. koncertų ciklą pradėjo puikus dabar jau VDU Švietimo akademijos mišrus choras „Ave vita“ (meno vadovas ir dirigentas Kastytis Barisas). Jaunatviškas choras dainavo Juozo Naujalio, Laimio Vilkončiaus, Giedriaus Svilainio, kitų kompozitorių dainas. Ypač meniškai atlikta „Lietuva brangi“ sujaudino ne tik bažnyčią užtvindžiusią publiką, bet ir renginį pagerbusią Juozo Naujalio vaikaitę, pulką provaikaičių.

J. Naujaliui buvo skirtas ir trečiadienio vakaras Stasio Vainiūno namuose. Beje, Lietuvos kultūros taryba nemato ir šio kultūros židinio intensyvios veiklos – kiekvieną trečiadienį šiame miesto viešame muzikiniame salone renkasi žmonės, norėdami patirti palaimą su muzika. Stasio Vainiūno namų kovo 6 d. organizuotame vakare dainavo tarptautiniuose konkursuose gražiai pasirodžiusi LMTA profesorės Irenos Laurušienės studentė Ieva Tarulytė, dalyvavo pianistės Giedrė Muralytė, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto vokalinis ansamblis „Ave musica“.