Vilniaus mokytojų namai mini Juozą Naujalį

2019 Nr. 3–4 (494–495), Jonė Fridmanaitė

Profesoriaus Liongino Abariaus iniciatyva Lietuvos Respublikos Seimas savo nutarimu 2019-uosius paskelbė Juozo Naujalio metais.

Lietuvos kultūros taryba parėmė vienur kitur regionuose lietuvių muzikos patriarcho 150-osioms gimimo metinėms ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!