Naujam nariui

Galite tapti:
Lietuvos muzikų sąjungos nariu
Jaunuoju LMS nariu
LMS pedagogų sekcijos nariu

Nusprendę tapti LMS bendruomenės nariu:
registruokitės LMS svetainėje
pildykite savo profilį
susipažinkite su LMS įstatais (spausti čia)
siųskite prašymą tapti LMS nariu adresu: info@muzikusajunga.lt

Reikalingi dokumentai:
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
dvi rekomendacijos
pagrindinių meno kūrinių ir publikacijų apie kūrybą ir (arba) kūrėją sąrašas (pateikiamas profilyje)
dokumentų, patvirtinančių premijos, konkurso laureato vardo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo suteikimą, kopijos
dokumentų, patvirtinančių, kad sukurti kūriniai įtraukti į mokymo, studijų programas
dokumentų, patvirtinančių, kad jo meno kūryba atitinka kitus Meno kūrėjo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindus, kopijos

Nusprendę tapti LMS Jaunųjų ir Pedagogų sekcijos nariu:
registruokitės LMS svetainėje
pildykite savo profilį
siųskite prašymą tapti LMS nariu adresu: info@muzikusajunga.lt

LMS Tarybos sprendimu:

 • į bendruomenę priimami nauji nariai
 • LMS nariams suteikiamas Meno kūrėjo statusas
 • į Jaunųjų sekciją priimami nariai
 • į Pedagogų sekciją priimami nauji nariai

Meno kūrėjo statusą turinčio nario mokestis - 50 Eur
Pedagogų sekcijos nario mokestis - 30 Eur
Nedirbančių senjorų nario mokestis - 30 Eur
Jaunųjų sekcijos nario mokestis  - 15 Eur 

Nario mokestis mokamas:
Pavedimu 
Atsiskaitomoji sąsk. LT51 7300 0100 0245 0037; 
AB SWEDBANKAS,
banko kodas 73000;
Gavėjas: Lietuvos muzikų sąjunga,  Kodas 190749274, 

Nario mokestį sumokėję nariai gauna muzikos meno ir mokslo žurnalą "Muzikos barai" (prenumerata) ir prieigą prie visų LMS nariui skirtų dokumentų ir skaitinių LMS svetainėje www.muzikusajunga.lt

Nario mokestį būtina sumokėti iki kovo 1 dienos (kiekvienais metais)

***

MENO KŪRĖJO STATUSAS SUTEIKIAMAS PROFESIONALŲJĮ MENĄ KURIANČIAM ASMENIUI, jeigu šio asmens kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų: 

 • asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra teigiamai įvertinta kaip profesionalusis menas profesionaliųjų meno vertintojų monografijose, recenzijose ar straipsniuose, paskelbtuose leidiniuose, ar rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia meno kūryba;
 • asmens meno kūryba yra įtraukta į įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programas;
 • asmens individuali ar kolektyvinė meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, Kultūros ministerijos meno premija ar tarptautine meno premija, kitomis meno kūrėjų organizacijų teikiamomis premijomis ir apdovanojimais, profesionaliojo meno tarptautinio kūrėjų ir (arba) atlikėjų (išskyrus moksleivių ir studentų konkursus) konkurso laureato diplomu;
 • asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
 • asmuo ne mažiau kaip 5 metus skelbia meno kūrybą vertinančius straipsnius ir recenzijas Lietuvos ar užsienio leidiniuose, taip pat asmuo, kuriam už tiriamąją mokslinę veiklą atitinkamoje meno srityje yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis;
 • asmuo, dėstantis meno studijų krypties dalykus ir einantis profesoriaus ar docento pareigas aukštojoje mokykloje, kurioje pagal meno studijų programas rengiami profesionalieji menininkai;
 • asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose.

LMS NARIO TEISĖS (įstatų fragmentas)

3.3.LMS nariai turi teisę: 
3.3.1. Dalyvauti ir balsuoti LMS Konferencijoje šių įstatų nustatyta tvarka;
3.3.2. Rinkti ir būti renkami į visus LMS organus;
3.3.3. Gauti informaciją apie visus LMS renginius ir juose dalyvauti;
3.3.4. Teikti siūlymus, pareiškimus ir gauti atsakymus į juos ir reikšti pageidavimus įvairiais LMS 
veiklos klausimais, gauti informaciją apie LMS veiklą, Tarybos darbą ir jos nutarimus, teikti pasiūlymus. 
3.3.5. Asmeniškai dalyvauti, kai LMS Taryboje personaliai svarstoma jo kūryba ir veikla;
3.3.6. Remti LMS turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
3.3.7. Rekomenduoti naujus narius šių įstatų nustatyta tvarka;
3.3.8. Jungtis į LMS kūrybinius padalinius, skyrius, sekcijas ir grupes;
3.3.9. Atsisakyti narystės.

LMS NARIO PAREIGOS (įstatų fragmentas)

3.4. LMS nariai privalo:
3.4.1. Laikytis įstatų;
3.4.2. Mokėti nario mokestį;
3.4.3. Dalyvauti LMS veikloje;
3.4.4. Vykdyti LMS valdymo organų įpareigojimus.