Paremkite mus

Tapkite rėmėju!

Lietuvos muzikų sąjunga turi paramos gavėjo statusą.

Norėdami mus paremti Jūs galite  paskirti procentus nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio:  Šis paramos teikimo būdas nereikalauja papildomų materialinių išlaidų.
Paskirkite dalį nuo savo pajamų mokesčio.

Štai kaip galite tai padaryti:

Užpildyti prašymą, pagal formą FR0512, kurią galite užpildyti patys, deklaruodami savo pajamas ar turtą, ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d.  Tais atvejais, kai gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, Prašymas turi būti pateikiamas kartu su deklaracija. Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos,  jis gali pateikti tik šį prašymą.

Duomenys, reikalingi užpildyti prašymą, pagal formą FR0512, skirti Jūsų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalį mūsų globos namams:

Meno kūrėjų asociacija
Lietuvos muzikų sąjunga
Įstaigos kodas 190749274
Adresas: Gedimino pr. 32-2, LT-01104 Vilnius
telefono numeriai:
+370 614 34 094;
+370 686 14 066;
el. p. info@muzikusajunga.lt 

Paramos sąskaita LT84 7300 0100 35322064
AB SWEDBANKAS, banko kodas 73000

Jūs galite pervesti finansinę paramą į mūsų paramos lėšų sąskaitą:
LT84 7300 0100 35322064
AB SWEDBANKAS, banko kodas 73000

DĖKOJAME UŽ PARAMĄ!