Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras
Pramonės g. 1 B, Alytus, LT-LT-62175
Internetinis puslapis: http://www.akkc.lt
Kontaktinė informacija:

Direktorius Vidas Simanauskas

Tel. +370 315 774 80, mob. +370 672 521 24, el p. akkcvidas@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja Daiva Andruškevičienė

Tel. +370 315 771 47, mob. +370 673 794 56, el p. akkcpavaduotoja@gmail.com

Vadybininkė Gintarė Gumauskaitė

Tel. +370 315 771 47, mob. +370 672 521 25, el p. akkcvadyba@gmail.com

 

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (AKKC)

Pramonės g. 1 B, LT-62175 Alytus

Įmonės kodas 300510369, A. s. LT337044060005314813

„Pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas ─ tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įstaiga veikia kultūros, socialinėje, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams“, ─ skelbia Alytaus kultūros ir komunikacijos centro, toliau - AKKC, įstaigos įstatai. 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-77 įstatus patvirtino Alytaus miesto savivaldybės taryba. Juridinių asmenų registre įstatai įregistruoti 2005 m. lapkričio 30 d., įstaigai suteiktas kodas 300510369. Buveinės adresas ─ Pramonės g. 1B, LT - 62175, Alytus. Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras įsteigta 2005 metų gruodžio mėn. ir yra viena iš Alytaus miesto savivaldybės kultūros organizacijų. Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovas – Vidas Simanauskas – direktoriumi paskirtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-220.Pagrindinė įstaigos veikla – daugiafunkcinis kultūros centras. Įstaigos misija – sudaryti sąlygas Alytaus miesto gyventojų meninei saviraiškai, puoselėjant mėgėjų meno kultūrą ir tradicijas, tenkinti ir ugdyti gyventojų kultūrinius poreikius. Įstaigoje dirba 15 darbuotojų, 7 iš jų yra kultūros darbuotojai. Administracijoje dirba 6 darbuotojai: direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vadybininkas, vyr. finansininkas, bilietų kasininkas, ūkio skyriaus vedėjas.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!