Birštono kurhauzas

Birštono kurhauzas
B. Sruogos g. 2, Birštonas, LT-59209
Internetinis puslapis: http://www.birstonokultura.lt
Kontaktinė informacija:

Birštono kultūros centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 4, LT-59206 Birštonas

Įmonės kodas 190025748 
PVM kodo nėra
A.s LT 06 7181 6000 0014 4239 (biudžetas), LT 43 7181 6000 0014 4640 (spec. programos) 
AB ,,Šiaulių bankas'', Birštono KAS, b. k. 71816
Tel: (8 319) 6 55 50
Faks: (8 319) 6 55 50
El.paštas:zigmas@birstonokultura.lt
 

Birštono kultūros centras organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą, sudaro sąlygas dalyvauti įvairiose šventėse ir renginiuose; rengia profesionalaus meno pasirodymus įvairaus amžiaus ir socialinių grupių bendruomenės nariams; organizuoja valstybinių, kalendorinių švenčių ir atmintinų datų paminėjimus; kuria ir įprasmina šiuolaikines meno veiklos formas; teikia įvairias kultūrines paslaugas.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!