Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla
Kęstučio g. 6, Biržai, LT-41174
Kontaktinė informacija:

I korpusas
Kęstučio g. 6, LT - 41174 Biržai
Tel.: (8 450) 32 947
El. p.:
 birzai.muzika@gmail.com

II korpusas
Kęstučio g. 1, LT - 41174 Biržai
Tel.: (8 450) 31 981

Dailės skyrius
Žemoji g. 9, LT - 41171 Biržai

Vlado Jakubėno muzikos mokykla, vaikų neformalaus švietimo įstaiga, vykdo meninio (muzikos ir dailės) ugdymo programas, siekia užtikrinti kuo aukštesnę ugdymo kokybę, bei sudaro galimybes įgyti menines kompetencijas, tenkinti mokinių ugdymosi, gabumo ir kūrybiškumo bei saviraiškos poreikius. Mokykla puoselėja kultūrinės bei dvasines vertybes, padeda vaikui tapti sąmoninga asmenybe, suteikia meninę brandą ir laiduoja ugdymo tęstinumą aukštesnėse meninio profilio įstaigose. Mokykla plėtoja švietėjišką veiklą visuomenėje: rengia mokinių bei mokytojų koncertus, parodas, plenerus ir festivalius. Suteikia galimybę mokyklos bendruomenei bei visuomenei susipažinti su profesionalių menininkų kūryba.