Dusetų meno mokykla

Dusetų meno mokykla
Vytauto g. 56, Dusetos Zarasų raj., LT-32309
Internetinis puslapis: http://menas.dusetos.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel : (8-385) 56522

El. p : dusetu.meno.mok@zarasai.lt

Dusetų vaikų muzikos mokykla duris atvėrė 1968 m. Mokytis groti akordeonu ir fortepijonu įstojo 65 mokiniai. Mokykla glaudėsi Dusetų kultūros namuose: ten ir vyko pamokos. Pirmieji mokytojai buvo Eugenija Galvelienė, Danguolė Pūrienė, Gražina Samardokaitė-Baranauskienė. Mokyklai vadovavo direktorius Petras Kvedaras. 1969 m. muzikos mokyklos direktore paskirta Gražina Baranauskienė, sėkmingai vadovavusi mokyklai iki 2008 metų. 1970 m. mokykla iš kultūros namų persikėlė į muzikos mokyklai skirtas patalpas. Mokytojų kolektyvą papildė jauni specialistai: Regina Vilūnaitė- Gadliauskienė, Olga Statulevičienė, Juozas Švedas. Mokykla turi senas ir gilias meninio ugdymo tradicijas. Šiuo metu joje dirba trijų kartų pedagogai. Muzikos meno vaikus nuoširdžiai moko Regina Gadliauskienė, Gražina Baranauskienė, Juozas Švedas. Po studijų į mokyklą grįžo ir sėkmingai darbuojasi buvę mokiniai: Birutė Puslienė, Dalia Deinienė, Rita Povilaitytė, Dalia Daniušienė. 2006 m. mokykloje įvesta dailės ugdymo programa. Dailės skyriuje piešimo, kompozicijos, erdvinės plastikos, keramikos ir kitų dailės disciplinų vaikus moko puikūs pedagogai bei žinomi dailininkai Romualdas Pučekas ir Eugenijus Raugas. 2008 m. mokykla persikėlė į naujas, erdvias patalpas, o mokyklos vairą perėmė dabartinė direktorė – Dalia Deinienė. 2009 m. Zarasų rajono savivaldybės sprendimu mokyklai suteiktas Meno mokyklos statusas. Mokykla turi filialą Antazavėje.