Ežerėlio kultūros centras

Ežerėlio kultūros centras
Kauno g. 21, Ežerėlis Kauno r., LT-53393
Kontaktinė informacija:

Tel./Faks. 8 37 534 114
Mob. 8 682 13 946
El. p. strasinskiene@yahoo.com

Įgyvendina valstybės, savivaldybės bei vietos bendruomenės deleguotas kultūros funkcijas; Puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, vykdo švietėjišką (edukacinę) bei pramoginę veiklą, kuria kultūros programas ir jas įgyvendina, organizuoja profesionalaus meno sklaidą; Organizuoja valstybines šventes bei proginius renginius. Bendradarbiauja su seniūnijos, rajono bei respublikos kultūros institucijomis, vykdo bendrus projektus; Telkia ir aktyvina vietos bendruomenę; Saugo kultūros paveldą ir istorinę atmintį.