Garliavos meno mokykla

Garliavos meno mokykla
Vytauto g. 54, Garliava, LT-53263
Internetinis puslapis: http://www.meno.garliava.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel. 8 37 552237
El. paštas: garmuzm@delfi.lt

Mokykloje 2015/2016 m.m. meninius gebėjimus ugdo ir lavina 710 vaikų ir jaunuolių. Iš jų: Garliavoje - 501, filialuose Raudondvaryje -127, Vilkijoje-60, Babtuose 22 mokinių. Veikia fortepijono, akordeono, styginių instrumentų (smuikas, gitara), pučiamųjų instrumentų (fleita, klarnetas, saksofonas, trimitas, trombonas, tūba, mušamieji ), liaudies instrumentų (kanklės, birbynė, lamzdelis, skrabalai), akordeono, chorinio dainavimo (jaunių , jaunučių chorai, vokalinis ansamblis, solinis dainavimas), ankstyvojo amžiaus meninio ugdymo, teorinių disciplinų, dailės skyriai. Mokykloje dirba 68 mokytojai: 29 mokytojai metodininkai, 14 vyresniųjų mokytojų , 25 mokytojai. Mokyklos istorijos puslapius puošia laureatų ir diplomantų vardai laimėti prestižiniuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Jungtinėjė Karalystėje.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!