Jašiūnų muzikos mokykla

Jašiūnų muzikos mokykla
M. Balinskio g. 16, Jašiūnai Šalčininkų r., LT-17249
Internetinis puslapis: http://jasiunumuzikosmokykla.lt/
Kontaktinė informacija:

Telefonas: + 370 67428555
El. paštai: jasiunumuzikosmokykla@gmail.com;

Jašiūnų muzikos mokyklos įkūrimo data 1992 metų rugpjūčio 27 d.: miestelis augo, atsirado daug vaikų, norinčių mokytis, pažinti muzikos pasaulį, tai lėmė Jašiūnų muzikos mokyklos įsteigimą. Jašiūnų muzikos mokykla buvo atidaryta Jašiūnų M. Balinskio vidurinės mokyklos ir Jašiūnų vidurinės mokyklos patalpose M. Balinskio g. 16. Pradėjo veikti skyriai: akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų bei teoretinis skyrius. Pirmais metais buvo priimta 70 vaikų. Sekančiais metais pradėjo veikti dar du skyriai: choreografijos ir styginių (gitaros klasė); buvo dar priimti 50 ugdytinių. Dabar mokyklą lanko 54 mokiniai ir veikia akordeono, fortepijono, pučiamųjų instrumentų (klarnetas, saksofonas), teoretinis skyriai. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su kitomis rajono, Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklomis. Sudarytos lygios sąlygos ir galimybės kiekvieno vaiko muzikiniams ir meniniams gebėjimams bei poreikiams ugdyti. Organizuotas tikslingas mokinių po pamokinis užimtumas. Džiaugiamasi aukštais meistriškumo rezultatais. Skiepijama meilė muzikai, šokiui, dailei. Gabūs mokiniai skatinami siekti profesionalių aukštumų.