Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla
Vydūno g. 23, Jurbarkas, LT-74119
Internetinis puslapis: http://jurbarkomenomokykla.lt/
Kontaktinė informacija:

El. paštas   info@jurbarkomenomokykla.ltbuhalterija@jurbarkomenomokykla.ltdirektor@jurbarkomenomokykla.lt

Tel./faks. (8 447) 71 334

Garbingoje Jurbarko vietoje, kur kadaise stovėjo Vasilčikovo dvaras, 1966 metais pradėjo veikti muzikos mokykla. 1990 metais Jurbarke užaugusio garsaus dainininko ir chorvedžio Antano Sodeikos garbei muzikos mokyklai suteiktas Antano Sodeikos vardas. O nuo 2007 metų, įvedus choreografijos ir dailės skyrius, muzikos mokykla pradėta vadinti Antano Sodeikos meno mokykla. Šiuo metu meno mokykloje dirba 21 mokytojas ir 6 techninio personalo darbuotojai. Rugsėjį meno mokykloje muzikos, šokio, dailės kūrybinį kelią pradės ar toliau jį tęs daugiau negu 300 mokinių. Per 46 metus meno mokyklą baigė daugiau kaip 800 mokinių, iš kurių net apie 80 pasirinko muziko kelią. Meno mokykla didžiuojasi ne tik įvairiuose konkursuose prizines vietas laimėjusiais moksleiviais, bet ir aktyviai įvairiose šventėse, festivaliuose, konkursuose dalyvaujančiais meno kolektyvais. Pučiamųjų orkestras „Sodeikietis", vadovaujamas mokytojo A. Marcinkevičiaus, dažnai koncertuoja rajono, respublikos ir užsienio (Rusijos, Lenkijos, Danijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos) renginiuose. Puikios, Lietuvoje žinomos chorvedės D. Lapienės jaunių choras dalyvauja kiekvienoje respublikinėje ir Pasaulio lietuvių dainų šventėje, ansamblį ar solistus galima pamatyti respublikiniame „Dainų dainelės" konkurse. Praeitais metais vykusiame respublikiniame konkurse „Mes Lietuvos vaikai" choras laimėjo II vietą. Mokytojos R. Balčiūnienės kanklininkių ir mokytojos V. Vasiliauskienės skudutininkių ansambliai taip pat dalyvauja Pasaulio lietuvių dainų šventėse, kitose respublikinėse šventėse ir konkursuose. Įvairiose šventėse polką užgroja akordeonininkų ansamblis vadovaujami mokytojos J. Žemliauskienės ir mokytojo V. Žemliausko, kuris kūrinius kapelai rašo pats. Įvairiose šventėse meno mokyklai atstovauja ir smuikininkų ansamblis, kurio vadovas – garsus Jurbarko krašto kompozitorius K. Vasiliauskas, parašęs visoje Lietuvoje dainuojamas dainas " Žemėj Lietuvos", " Spalvos" bei kt. Fortepijono skyriaus mokiniai (skyriaus vedėja J. Misiūnienė) ne tik aktyviai koncertuoja ir dalyvauja įvairiuose festivaliuose ir konkursuose, bet ir pelno prizines vietas. Pučiamųjų skyriaus mokiniai (mokyt. V. Bakšys ir A. Marcinkevičius) nuolatiniai respublikinio J. Pakalnio jaunųjų pūtikų konkurso dalyviai ir laureatai. Choreografijos skyrius meno mokykloje veikia šeštus metus. Jaunučiai šokėjai, jau dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė", 2012 m. moksleivių dainų šventėje. Šokti vaikus moko mokytojos Kristė Donauskienė ir Jolanta Telišauskienė. Džiugu, kad taip pat šeštus metus veikiančio dailės skyriaus mokiniai ne tik rengia savo piešinių parodas, dalyvauja pleneruose, bet dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose piešinių konkursuose, yra jų laureatai ir diplomantai. Dailės pamokas veda mokytojos Inesa Bosaitė ir Lina Rušienė. Antano Sodeikos meno mokykla didžiuojasi buvusiais žymiais šios mokyklos mokiniais: dainavimo specialybę pasirinkusiomis Inga Ivanauskaite ir Irute Bespalovaite, dabar gyvenančiomis, dainuojančiomis Vokietijoje ir Austrijoje, Lietuvos operos solistu Giedriumi Prunskumi, žinomu dainininku ir vokalo dėstytoju Steponu Januška ir kt. Džiugu, kad mokytojais dirba ar yra dirbę buvę šios meno mokyklos mokiniai. Antano Sodeikos meno mokykla draugauja su Tilžės (Rusija) muzikos mokykla, Criuleni (Moldova)muzikos mokykla, Bad Honnefo (Vokietija) muzikos mokykla, Austrijos Gleinstatteno miesto vidurinės mokyklos choru.