Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla

Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla
Aušros g. 32, Kaunas, LT-44158
Internetinis puslapis: http://www.kacanauskas.kaunas.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Mokyklos direktorius

Arūnas Kigas, tel. Nr. 8-37-796950 el.paštas: a.kacanauskas@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daina Šliuželytė, tel. Nr. 8-37-731437, el. paštas: dainasliu@gmail.com

Bendruomenės nariai tapatinasi su mokykla, didžiuojasi ja ir dalyvauja kuriant mokyklos įvaizdį. Mokyklos veikla pagrįsta sąžiningumo, teisingumo ir lygių galimybių principais, bendruomenės narių saugumui teikiamas prioritetas. Mokyklos veikla grindžiama visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Mokytojas ir mokinys yra vieno proceso - ugdymo ir ugdymosi - partneriai. Mokytojai nuolat bendradarbiauja sprendžiant bendrąsias pedagogines problemas.