Kauno Juozo Gruodžio konservatorija

Kauno Juozo Gruodžio konservatorija
J. Gruodžio g. 6, Kaunas, LT-44291
Kontaktinė informacija:

Telefonas: (8 37) 22 25 35

Faksas: (8 37) 22 29 88

El.paštas: rastine@konservatorija.kaunas.lm.lt

1920 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto nutarimu suvalstybinus privačią Juozo Naujalio muzikos mokyklą, buvo įkurta Valstybės Muzikos mokykla. 1933 m. mokykla įgavo aukštosios mokyklos statusą ir buvo pavadinta Kauno konservatorija. Pagrečiui veikė vaikų muzikos mokykla. 1945 – 1959 m. konservatorija buvo vadinama Kauno muzikos mokykla, o nuo 1948 m. jai buvo suteiktas Juozo Gruodžio vardas. Nuo 1959 m. mokykla pavadinta Kauno Juozo Gruodžio vardo muzikos technikumu. 1967 – 1969 m. vadinama Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykla. 1969 m. konservatorija vėl buvo pervadinta Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąja muzikos mokykla. Nuo 1993 m. mokykla vadinama Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, bet dar kurį laiką išlaikė aukštesniosios mokyklos statusą. Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. konservatorija įgavo dabartinį statusą bei tapo bendrojo ir muzikinio ugdymo mokykla. 2007 m. mokykla perėjo Kauno apskrities žinion ir vadinosi Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija. Nuo 2010 m. įstaiga atgavo dabartinį pavadinimą – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija. 2015 m. mokykla tapo gimnazijos tipo konservatorija, skirta dėl išskirtinių gabumų muzikai turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 15-18 metų mokiniams mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programą). Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pastatas priklauso paskutinėms tarpukario Lietuvos statyboms bei yra paskelbtas kultūros vertybe.