Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
Kęstučio g.85, Kaunas, LT-44299
Internetinis puslapis: http://www.nmg.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel.: (8~37) 229 933

Faks.: (8~37) 228 669

El. paštas.: gimnazija@nmg.lt

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija yra viena seniausių profesionalaus muzikinio ugdymo institucijų Lietuvoje, kurios ištakos siekia muzikos patriarcho J.Naujalio pirmąją Lietuvoje įsteigtą muzikos mokyklą. Gimnazija reikšminga ir svarbi profesionalių muzikų rengimo ir ugdymo kalvė Vidurio Lietuvoje bei neatsiejama meninio Respublikos įvaizdžio dalis. Gimnazijos mokinių ir pedagogų profesionalus darbas, pasiekimai ir koncertinė veikla aukštai vertinami Respublikoje ir už jos ribų. Mokinių ir mokytojų veikla plati ir įvairiapusė: jie aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, dirba tarptautinių konkursų žiuri komisijose, yra kviečiami dalyvauti įvairiuose respublikiniuose festivaliuose ir renginiuose, koncertuoja miesto visuomenei garbingose Kauno miesto salėse ir įvairaus lygio švietimo įstaigose. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija - tai valstybinė bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Gimnazijoje 12 metų mokomasi visų bendrojo ugdymo bei atlikėjo raiškos dalykų: • fortepijono • styginių instrumentų (smuiko, alto, violončelės, kontraboso, gitaros) • pučiamųjų instrumentų (fleitos, klarneto, obojaus, fagoto, saksofono, valtornos, trimito, trombono, tūbos) • mušamųjų instrumentų • akordeono • choro dirigavimo • muzikos teorijos • dainavimo Be bendrojo ugdymo ir atlikėjo raiškos taip pat mokomasi bendrųjų muzikinių dalykų: • solfedžio • ritmikos • ansamblinio muzikavimo • muzikos istorijos • muzikos teorijos • harmonijos • polifonijos • muzikos kūrinių analizės • kompozicijos Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų programas bei specializuoto ugdymo krypties (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Gimnazija kasmet rengia ugdymo planą vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendraisiais ugdymo planais. Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykų mokymas neatsiejamas: bendrojo ar muzikinio ugdymo dalykų mokytis atskirai negalima. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką. Visų specializacijų mokiniams, išskyrus fortepijono, privalomos bendrojo fortepijono pamokos. Baigusiems gimnaziją ir išlaikiusiems bendrojo ir muzikinio ugdymo brandos egzaminus išduodamas Brandos atestatas. Mokiniai parengiami atlikimo meno studijoms aukštosiose mokyklose. Nesiekiantys profesionalios muzikanto karjeros, gali sėkmingai studijuoti įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose bei aukštosiose mokyklose, įgydami mediko, žurnalisto, teisininko, vadybininko ir kitas specialybes.