Kauno raj. Samylų kultūros centras

Kauno raj. Samylų kultūros centras
J. Biliūno g. 106, Šlienavos k. Kauno r., LT-53144
Internetinis puslapis: http://samylu.kc.krs.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel./fax.: 8 374 30066
El. paštas: samylaikc@gmail.com

 

Direktorė Jolanta Sidabrienė
tel. 8 686 63 977
El.p.: jsidabriene@gmail.com

 

Projektų vadybininkė Rimantė Adomaitytė
Tel. 8 656 19 538
El. p.: rimante.adomaityte@gmail.com

 

Samylų Kultūros centras - moderni, daugiafunkcinė kultūros įstaiga, pilnai tenkinanti gyventojų kultūrinius poreikius, siekianti aukščiausios kategorijos statuso. Kultūros centras puoselėja įvairias kultūros sritis bei žanrus. Sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros prieinamumą, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų veiklą, vaikų ir jaunimo užimtumą, sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai, tenkina kultūrinius bendruomenės poreikius, kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas, sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, rengia ir įgyvendina projektus, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis. Kultūros centre dirba kūrybingi, kvalifikuoti darbuotojai .direktorė, referentė, penki kultūrinės veiklos organizatoriai, režisierė, projektų vadybininkė, etnokultūros specialistė, dailininkė-scenografė, 7 meno vadovai, kurie vadovauja aukšto meninio lygio meno mėgėjų kolektyvams