Kauno sakralinės muzikos mokykla

Kauno sakralinės muzikos mokykla
M. Valančiaus g. 8, Kaunas, LT-44275
Internetinis puslapis: http://www.ksmm.kaunas.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel. 8 37 425741, 
El. paštas: sakrmuzmok@takas.lt

Mokykla įkurta 1991 m. vasario 4 d. jau gyvavusių chorų „Pastoralė“ ir „Giesmė“ vadovių - Nijolės Jautakienės ir Salvinijos Jautakaitės-Hargreaves - iniciatyva. Be chorinio dainavimo mokykloje mokoma groti įvairiais muzikos instrumentais, mokiniai dalyvauja konkursuose, tampa jų laureatais. Mokyklos credo – „Per muziką – į Dievą“. Juo vadovaudamiesi, stengiamės jauniems žmonėms padėti atrasti kultūros ir dvasinių vertybių svarbą gyvenime. Kauno sakralinės muzikos mokykla – chorinio dainavimo mokykla. Nuo pat pirmųjų dienų visi 4 chorai kiekvieną sekmadienį gieda Šv. Mišiose Kauno Arkikatedroje Bazilikoje. Mokyklos chorai daug koncertuoja, dalyvauja įvairiuose projektuose, miesto renginiuose, dainų šventėse, ypač chorai „Pastoralė“ ir „Giesmė“. Jie yra aplankę nemažai pasaulio šalių, koncertavę Jugoslavijoje, Portugalijoje, Čekijoje, Estijoje, Rusijoje, keletą kartų Vokietijoje ir Austrijoje, Anglijoje, Norvegijoje, Italijoje, Lurdo šventovėje. Didžiausias pasiekimas mokyklos istorijoje - 6 savaičių kelionė į JAV ir Kanadą. Čia buvo surengti 26 koncertai, kurie vyko klausytojų pilnose bažnyčiose ir koncertų salėse. Apie šių ir kitų koncertų sėkmę liudija atsiliepimai užsienio spaudoje. Mokyklos chorai atlieka įvairų repertuarą – užsienio ir lietuvių kompozitorių sakralinės, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos kūrinius, harmonizuotas lietuvių liaudies dainas. Džiaugiamės „Aukso paukštės“ apdovanojimu, kuris teko chorui „Giesmė“ ir jo įkūrėjai bei vadovei Salvinijai Jautakaitei-Hargreaves. Malonus buvo arkivyskupo Joachimo Meisnerio pagyrimas ir susižavėjimas „Pastoralės“ dainavimu Kauno rotušėje, apie kurį Jis pasakęs, kad toks choras mielai būtų priimtas ir Vatikane.