Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
Vilnisu g. 1, Kaunas, LT-44281
Internetinis puslapis: http://www.kaunoarkikatedra.lt/
Kontaktinė informacija:

Vilniaus g. 1, 44281 Kaunas 
El. p. arkikatedra@kn.lcn.lt 
Interneto svetainė: www.kaunoarkikatedra.lt 
Zakristijos tel. (37) 32 40 93

Raštinė (klebonija, įėjimas iš šventoriaus)
V. Sladkevičiaus 5
44281 Kaunas
Tel. (37) 324093
Interesantus priima I–VI nuo 10 iki 18 val.

 

Kauno arkikatedra bazilika – tai vienintelė Lietuvos gotikinė bažnyčia, turinti nors ir vėliau suformuotą bazilikinį tūrį. Manoma, kad ji statyta keliais etapais. Bažnyčia dažnai nukentėdavo nuo karų ir gaisrų. Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Stanislovui Augustui suteikus dotaciją, XVIII a. antrojoje pusėje bažnyčia visiškai suremontuota ir įgavo dabartinį vaizdą.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!