Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
Rotušės a. 8, Kaunas, LT-44280
Internetinis puslapis: http://www.kjb.lt/
Kontaktinė informacija:

Rotušės a. 8, Kaunas LT-44280. tel. +370 61042003

el.paštas: aldonassj@hotmail.com
www kjb.lt

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia yra Kauno senamiestyje, Rotušės a. 9. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1720 metais, pašventinta 1722 m. Vėlyvojo baroko stiliaus. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 137)

Bažnyčios vidaus panorama (~2014 m.)

1642 m. jėzuitams broliai Albertas Kojelavičius-Vijūkas, Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas ir Petras Kojelavičius-Vijūkas dovanojo mūrinius namus Kaune, kuriuose 1643 m. įsteigta jėzuitų rezidencija, netrukus pastatyta Šv. Stanislovo Kostkos koplyčia. 1655 m. jos sunaikintos. 1660 metais pradėta statyti medinė koplyčia ir rezidencija. 1666 m. jėzuitai pradėjo statyti mūrinę bažnyčią. XVII amžiuje jėzuitams priklausė visas kvartalas.

Bažnyčia pastatyta 1720 m. kunigo Pranciškaus Milvydo rūpesčiu, bokštai – 1725 m. 1732 m. gaisras nusiaubė jėzuitų kolegiją, vienuolyną, bažnyčią. Sugriuvo bažnyčios stogas, skliautai, bokštas. 1746–1751 m. atstatytas bokštas, 1752 m. suskliaustas laidojimo rūsys, išmūryti didžiojo altoriaus pamatai. 1753–1754 m. pastatyti 3 nauji mūriniai altoriai. Didįjį altorių marmuro imitacija papuošė meistras Jonas Kerneris. Lipdinius ir skulptūras kūrė skulptorius Antonis Dacratas (Datzrath). XVIII pabaigoje šventovę puošė 12 barokinių altorių. Puošniausias yra centrinis – didysis Nukryžiuotojo Jėzaus altorius.

Panaikinus Jėzuitų ordiną (popiežiui Klemensui XIV), pasitraukdami iš Kauno jėzuitai bažnyčią 1787 m. perdavė pranciškonams. Ji, ypač vidus, nusiaubta 1812 m. Apleista bažnyčia 1821 m. buvo atiduota stačiatikiams. Po remonto ji tapo cerkve – 1843 m. pavadinta Aleksandro Nevskio soboru. Buvo nugriauti visi 11 altorių. 1915 m. vėl apgadinti bažnyčios bokštai, sienos, vidus.

1923 m. bažnyčia grąžinta jėzuitams. 1924 m. pradėtos pamaldos, įsteigta gimnazija. Prie bažnyčios 1930 m. įkurtas Lietuvos jėzuitų viceprovincijos centras.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1949 metais, sovietų valdžia vienuolyną ir bažnyčią uždarė, pastatai paskirti bendrojo lavinimo ir technikos mokykloms, bažnyčia paversta sporto sale.

1990 m. bažnyčia su vienuolyno pastatais grąžinta jėzuitams. Po atstatymo darbų bažnyčia pašventinta 1992 m. rugpjūčio 30 d. Prie Jėzuitų bažnyčios veikia 1991 metais atkurta Kauno jėzuitų gimnazija.

2015 m. pradėtas įgyvendinti Jėzuitų bažnyčios fasado atnaujinimo projektas. 2016 m. gruodį atidengtos restauruotos freskos su trijų šventųjų kompozicija. Viršutinėje pavaizduotas bažnyčios globėjas šv. Pranciškus Ksaveras, dešiniojoje – šv. Stanislovas Kostka, kairiojoje – šv. Aloyzas Gonzaga. Kiek anksčiau buvo sutvarkytas bažnyčios interjeras, Perkūno namas vienuolyno komplekse, įrengta apžvalgos aikštelė