Kazlų Rūdos kultūros centras

Kazlų Rūdos kultūros centras
S.Daukanto g. 19N, Kazlų Rūda, LT-69430
Internetinis puslapis: http://www.krkc.lt/
Kontaktinė informacija:


Direktorė Žibutė Šilingienė
tel./faks. 8 343 95 117
mob. 8 687 74 812
el. paštas: zibutev@gmail.com

Direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai
Austutė Jaseliūnienė
el. paštas: krkcentras@gmail.com

 

1951 m. buvo įkurti Kazlų Rūdos kultūros namai. Kultūros centras dabar turi 6 filialus: Plutiškių, Jūrės, Bagotosios, Būdos, Višakio Rūdos, Antanavo kaimų kultūros namus ir keturiuose kaimo vietovėse dirba kultūrinių renginių organizatoriai. Pagrindinės veiklos kryptys: kultūrinės veiklos savivaldybėje koordinavimas, metodinis darbas, meno mėgėjų veiklos skatinimas ir organizavimas, bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, valstybinių, atmintinų datų paminėjimas, profesionaliojo meno sklaida, etnokultūrinė veikla, pramoginių renginių, masinių švenčių organizavimas ir kita kultūrinė veikla.