Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla
Vytauto g. 26, Kazlų Rūda, LT-69419
Internetinis puslapis: http://www.krmm.lt/
Kontaktinė informacija:

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla
Biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 26, Kazlų Rūda
Tel. +370 343 95 436 
El. p. krmuzikosm@gmail.com
Įmonės kodas 190399532

​Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas
Milda Palkauskaitė Tel. +370 693 04866
milda.giliukas.palkauskaite@gmail.com

​Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Eglė Zaksienė Tel. +370 343 95436

​Vyriausioji buhalterė
Irena Stralkuvienė Tel. +370 687 92843

​Raštinės vedėja
Rima Matulaitienė Tel. +370 343 95436
El. p. krmuzikosm@gmail.com

Mokomieji dalykai: Pradinis ir pagrindinis muzikinis ugdymas - instrumentai: fortepijonas, chorinis dainavimas, kanklės, gitara, akordeonas, pučiamieji ( variniai ir mediniai pučiamieji instrumentai: fleita, obojus, saksafonas, klarnetas ), mušamieji instrumentai. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas, solfedis, muzikos istorija, mokomieji meno kolektyvai. Ankstyvas muzikinis ugdymas. Muzikos mėgėjų programa jaunimui nuo 14 m. neribojant amžiaus. 
Yra dailės skyrius

Susiję video įrašų galerijos

Kazlų Rūdos R. Žigaičio menų mokyklai 40