Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla
Vytauto g. 26, Kazlų Rūda, LT-69419
Internetinis puslapis: http://www.krmm.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel./Faks. ( 8 343) 95 436,

El.p. krmuzikosm@gmail.com

Direktorė Virginija Savickė-Makūnienė tel. (8 682) 15 787,
El.p. virgamal@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilovatė Cibulskienė, tel. ( 8 343) 95 436,

Vyriausioji buhalterė Irena Stralkuvienė, tel. (8 343) 25 637,
El.p. irenag@inbox.lt

Facebook puslapis

 

Mokomieji dalykai: Pradinis ir pagrindinis muzikinis ugdymas - instrumentai: fortepijonas, chorinis dainavimas, kanklės, gitara, akordeonas, pučiamieji ( variniai ir mediniai pučiamieji instrumentai: fleita, obojus, saksafonas, klarnetas ), mušamieji instrumentai. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas, solfedis, muzikos istorija, mokomieji meno kolektyvai. Ankstyvas muzikinis ugdymas. Muzikos mėgėjų programa jaunimui nuo 14 m. neribojant amžiaus. Planuojama atidaryti dailės skyrių.