Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla
Vytauto g. 26, Kazlų Rūda, LT-69419
Internetinis puslapis: http://www.krmm.lt/
Kontaktinė informacija:

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla
Biudžetinė įstaiga,
Vytauto g. 26, Kazlų Rūda
Tel. +370 343 95 436 
El. p. krmuzikosm@gmail.com
Įmonės kodas 190399532


Milda Ziminskienė
Tel. +370 693 04866
milda.giliukas.palkauskaite@gmail.com

​Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Danguolė Sultanova
Tel. +370 630 86404
danpeka@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui
Liveta Valentaitė
Tel. +37065672557
livetavalentaite@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Eglė Zaksienė 
Tel. +370 343 95436

​Vyriausioji buhalterė
Irena Stralkuvienė 
Tel. +370 687 92843

​Raštinės vedėja
Rima Matulaitienė 
Tel. +370 343 95436
krmuzikosm@gmail.com

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla įkurta 1979 m. Darbą teko pradėti sunkiomis sąlygomis, nes mokykla neturėjo savo patalpų. Pamokos vyko kultūros namuose,  vidurinėje mokykloje, miškų ūkio patalpose. 
1980 m. buvo suteiktos buvusios ligoninės patalpos, kuriose iki šiol gyvuoja mokykla. 
2010 m. mokyklai suteiktas Rimvydo Žigaičio vardas.
Rimvydas Žigaitis - profesorius, kompozitorius, pedagogas, Lietuvos muzikų sąjungos prezidentas, ilgametis Lietuvos nacionalinės filharmonijos meno vadovas, Kazlų Rūdos savivaldybės garbės pilietis. Gimė Kazlų Rūdoje, o ant Jo gimtojo namo (Borisevičiaus g., netoli bažnyčios) yra Jam skirta memorialinė lenta.

Ugdymo sritys:

Ankstyvasis integruotas meninis ugdymas - tai integruotos muzikos ir dailės pažinimo pamokos 3 - 6 metų vaikams, kurios padės atskleisti vaiko meninius polinkius.

Muzika – dainavimas, fortepijonas, smuikas, gitara, akordeonas, kanklės, mediniai ir variniai pučiamieji, mušamieji instrumentai, muzikos rašto ir kultūros pažinimas, solfedžio ir muzikos istorija, choras, mokomieji meno kolektyvai.

Dailė – piešimas, tapyba, grafika, kompozicija, meno istorija, keramika, tekstilė, dizainas, performansas, instaliacija, fotografija.

Suaugusiųjų saviraiška – pasirenkamasis dalykas iš muzikos arba dailės programų.

Susiję video įrašų galerijos

Kazlų Rūdos R. Žigaičio menų mokyklai 40