Kėdainių kultūros centras

Kėdainių kultūros centras
J. Basanavičiaus g. 24, Kėdainiai, LT-57286
Kontaktinė informacija:

 

Direktorė Ona Mikalauskienė
Tel. 8 347 50 537, mob. 8 616 71 509
El. p. kulturoscentras.ked@takas.lt

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Geovaitė Šaučiūnienė
Tel. 8 347 56 893, mob. 8 612 65 321
El. p. pavaduotojai@zebra.lt

 

Kultūros centras – viena iš Kėdainių savivaldybės kultūros įstaigų, sudarančių sąlygas miesto ir rajono gyventojams naudotis kultūros paslaugomis, dalyvauti kultūriniame gyvenime. Centro veikla vykdoma remiantis patyrimu, tradicijomis, nuolat ieškant populiarių, laikotarpį atitinkančių darbo formų. Savo interentiniame puslapyje Kėdainių kultūros centro kolektyvas tikina, kad ir kaip kultūros įstaiga vadintųsi, kur įsikūrusi būtų, svarbiausia jos veiklos funkcija – saugoti ir puoselėti savo krašto kultūros tapatumą, globoti etninę kultūrą ir vietos tradicijas, sudaryti sąlygas bendruomenei kurti, dalyvauti kultūroje ir ją vartoti; puoselėjant Dainų švenčių tradicijas – skatinti mėgėjų meno kūrybą ir mėgėjų meno kolektyvų veiklą. Nuo 2007 m. Kėdainių kultūros centras koordinuoja Vilainių, Surviliškio ir Pelėdnagių seniūnijose veikiančių skyrių veiklą. Kultūros centre dirba 38 kūrybiniai darbuotojai, veikia 30 mėgėjų meno kolektyvų. Per metus vidutiniškai surengiama 500 renginių, kuriuose apsilanko daugiau kaip 60 000 žiūrovų.