Kėdainių muzikos mokykla

Kėdainių muzikos mokykla
Didžioji g. 43, Kėdainiai, LT-57257
Internetinis puslapis: http://www.kedmuzika.lt/
Kontaktinė informacija:

Raštinė tel., faks. (8 347) 60 409

Direktorė - Rūta Kutraitė

Tel., faks. (8 347) 60 409, mob. (8 648) 54 728

El. paštas: kutraitemail@gmail.com

Pirmaisiais metais fortepijono, akordeono, smuiko klasėse mokėsi 67 mokiniai. 1967 metais įsteigta pučiamųjų instrumentų klasė. 1969 metais mokykloje jau dirbo 16 mokytojų, mokyklą lankė 165 moksleiviai. Nuo 1977 metų mokyklai vadovauja direktorius Petras Labeckis. 1978 metais priimti mokiniai į naujai įsteigtą violončelės klasę. 1979 metais mokykloje dirbo 29 mokytojai, mokyklą lankė 270 moksleivių. 1980 metais atidarytas liaudies instrumentų skyrius, priimti pirmieji moksleiviai į kanklių ir birbynės klases. 1981 metais rugsėjo 1-ąją mokyklos bendruomenė šventė naujose patalpose. Nuo šių metų mokykla jau turėjo savo 170 vietų salę, 26 klases. Naujose patalpose atsirado galimybė žymiai plačiau vykdyti tiek ugdomąją, tiek švietėjišką savo misiją. 1986 metais įsteigta gitaros klasė. 1989 metais mokykloje jau dirbo 38 mokytojai. 1993 metais užmegzti ryšiai su pirmąja užsienio valstybės Švedijos Svalovo muzikos mokykla. Svalovo ir Kėdainių muzikos mokyklų styginių orkestrų paruošta bendra programa buvo atlikta Švedijoje ir Lietuvoje. Nuo 1995 metų, mokytojos Rūtos Kutraitės iniciatyva įsteigus ankstyvojo meninio ugdymo skyrių, sukūrus darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais programą, buvo sudarytos sąlygos į mokyklą priimti 3-6 metų amžiaus vaikus. 1999-2000 mokslo metais mokykla šventė 40 metų veiklos Jubiliejų. Jubiliejiniais 2009-2010 mokslo metais mokyklą lankė 520 ugdytinių, juos mokė 47 pedagogai, iš jų 25 baigė šią mokyklą. Iki 2010 metų mokyklą lankė 3600 moksleivių, virš 250 baigusių pasirinko su muzika susijusias profesijas, 120 įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose laimėjo prizines vietas. Per pastarąjį dešimtmetį mokyklos mokytojai ir ugdytiniai ypač aktyviai dalyvavo šalies ir rajono kultūrinėje veikloje, šalies kultūrą pristatė Italijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, per metus surengdavo per 60 koncertų.