Kretingos kultūros centras

Kretingos kultūros centras
J.Pabrėžos g. 1, Kretinga, LT-97129
Internetinis puslapis: http://www.kretingarkc.lt/
Kontaktinė informacija:

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai   Vita Urbonienė

pavaduotojas.kretingoskc@gmail.com

8 607 71503

Kretingos rajono kultūros centras turi 16 skyrių , kurie įsikūrę rajono miesteliuose ir didesniuose kaimuose. Kultūros centre ir jo skyriuose dirba daugiau nei 100 darbuotojų. 64 kultūros specialistai (50 % darbuotojų įgiję aukštąjį išsilavinimą) vadovauja 100 mėgėjų meno kolektyvų, studijų ir būrelių, kuriuos lanko 1100 dalyvių. Kultūros centras Kretingos rajoną garsina gražiais tradiciniais tarptautiniais, respublikiniais bei regioniniais renginiais: Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija „Atžalyno scena" (nuo 1979 m.), Respublikinis lygių balsų chorų festivalis „Aš atdarysiu dainų skrynelę" (nuo 1986 m.), Teatrinio meno festivalis "Kaukutis" (nuo 1991 m.), Respublikinė liaudiškų kapelų šventė „Grok, žemaiti!" (nuo 1992 m.),Tradicinė komedijų šventė „Vėinė joukā" (nuo 1993 m.), Rajono liaudiškų kapelų šventė „Kretingėškė polka" (nuo 1996 m.), Regiono folkloro šventė „Padainioukem po lėipuom" (nuo 1997 m.), Regioninė tautinių šokių šventė „Gintarinė klumpė" (nuo 2000 m.), Meno akcija „Kita erdvė [3°]. Vakarų krantas" (nuo 2000 m.), Romansų atlikėjų šventė „Suskinsiu aš..." (nuo 2003 m.).