Kretingos rajono Salantų meno mokykla

Kretingos rajono Salantų meno mokykla
Turgaus a. 15, Salantai, LT-97314
Internetinis puslapis: http://www.smeno.kretinga.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Telefonas: (8 445) 58767

El. paštas: smenom@smeno.kretinga.lm.lt

1989 metais Kretingos rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Salantuose įsteigtas Kretingos vaikų muzikos ir dailės mokyklos filialas. Filialo steigimą, Salantų vidurinės mokyklos patalpose, iniciavo Kretingos vaikų muzikos ir dailės mokyklos direktorius Bernardas Anužis, Salantų vidurinės mokyklos direktorius Vaidutis Butkus, Salantų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas Romualdas Jonauskas. Muzikos pradėjo mokytis 33 mokiniai, o 1990 m. buvo atidarytas dailės skyrius. 1993 m. gegužės 6 d. Kretingos rajono valdybos sprendimu: Kretingos vaikų muzikos ir dailės mokyklos Salantų filialo pagrindu įkuriama savarankiška Kretingos rajono Salantų meno mokykla. Mokyklos direktoriumi paskiriamas mokytojas Petras Pučkorius. Muzikos ir dailės skyriuose mokėsi 56 mokiniai, dirbo mokytojai: Silvija Piluckienė, Sigutė Kryžauskienė, Danutė Pučkorienė, Jonas Dapšauskas, Algirda Paulikaitė, Fikretas Salimovas ir Loreta Salimovienė. 1994 m. mokykla išsikelia į buvusį miesto vykdomojo komiteto pastatą Turgaus aikštėje. Pavasarį išleidžiama pirmoji absolventų laida. 1997 m. mokyklai pradeda vadovauti Danutė Pučkorienė. Salantų meno mokykla - tai neformalaus vaikų meninio ugdymo įstaiga, kultūros ir meno židinys. Nuo 2002 m. mokyklai vadovauja Silvija Piluckienė. Mokykloje veikia ankstyvojo ugdymo, muzikos ir dailės skyriai, kuriuose mokosi 150 mokinių, dirba 12 pedagogų.