Kupiškio meno mokykla

Kupiškio meno mokykla
Gedimino g. 46, Kupiškis, LT-40129
Internetinis puslapis: http://www.kmm.lt/
Kontaktinė informacija:

El. paštas: kupiskiomm@gmail.com

Telefonas: 845951785

Kupiškio muzikos mokyklos istorija prasidėjo 1966 - tųjų metų rudenį. Vos įsteigtai mokyklai vadovavo Mindaugas Aižinas, o pirmosios mokytojos buvo: E. Aižinienė ir D. Vaitkienė. Į naujai atsidariusią mokyklą buvo priimta 60 mokinių. Įkurtos fortepijono ir akordeono klasės, vėliau vaikai jau galėjo mokintis groti smuiku bei pučiamaisiais instrumentais. 1970 metais muzikos mokykloje mokėsi per 100 mokinių ir dirbo 9 mokytojai. Bėgant metams mokyklos kolektyvą papildė nauji pedagogai bei gausus būrys mokinių, todėl senoji mokykla tapo ankšta. 1977 metais mokykla persikėlė į naująjį mokyklos pastatą, kuriame iki šiol vyksta muzikinė veikla. Atsiradus galimybėms muzikos mokykloje buvo įsteigtos naujos specialybės – kanklių, chorinio dainavimo bei gitaros. 1988 metais buvo įkurtas Kupiškio muzikos mokyklos dailės skyrius. Tuo metu mokyklai vadovavo Erika Mackelienė. 1989 metais Subačiuje buvo įsteigtas muzikos mokyklos skyrius. Vaikai čia mokėsi groti akordeonu, o vėliau ir fortepijonu. Dabartiniu metu Subačiaus skyriaus fortepijono klasei vadovauja fortepijono vyresnioji mokytoja Lina Burokienė, mokosi 12 mokinių. 2013 m. Subačiaus skyriaus mokinė Erika Boguckaitė pirmoji baigė profesinio muzikinio ugdymo modulio programos 7 klasę ir toliau sėkmingai mokosi Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Nuo 2009 metų mokyklai vadovauja Daiva Šakickienė. 2011 metais Kupiškio muzikos mokykla pavadinta Kupiškio meno mokykla. Tais pačiais metais Antašavoje įkurtas Kupiškio meno mokyklos chorinio dainavimo skyrius. Dabar čia mokosi 11 mokinių ir dirba 2 mokytojos: Zita Lukoševičienė ir Birutė Petroševičienė. 2013 metais Kupiškio meno mokyklos dailės skyriuje mokėsi 80 mokinių. Dailės pagrindų ir paslapčių moko dailės mokytojos metodininkės Rita Laskauskienė ir Rima Kalinkienė. Nuo 2013 metų dailės skyriuje atidaroma ankstyvojo dailės ugdymo klasė, kurioje mokosi 12 mokinių. Mokyklą baigė 43 absolventų laidos. Buvę mokiniai muzikines žinias toliau gilina Lietuvoje bei užsienyje. Daug mokyklos mokinių dirba Kupiškio rajone. Kupiškio meno mokykloje dirba 20 mokytojų, mokosi 240 mokinių.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!