Kuršėnų meno mokykla

Kuršėnų meno mokykla
Adresas Stadiono g., Kuršėnai, LT-81147
Internetinis puslapis: http://kursenumenas.lt/
Kontaktinė informacija:

Direktorė: Ilona Vaičiulienė

Telefonas +370 64 60 40 57

Mokyklos ugdytiniai gali rinktis gali rinktis nuo 1 iki 7 metų trukmės įvairias muzikinio ugdymo programas: ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, muzikos mėgėjų ir išplėstinio muzikinio ugdymo. Mokoma šių specialybių: fortepijono, smuiko, violončelės, klasikinės gitaros, lumzdelio, koncertinių kanklių, birbynės, trimito, saksofono, fleitos, klarneto, trombono, mušamųjų, sintezatoriaus, bosinės gitaros, akordeono, solinio, ansamblinio dainavimo. Dailės ugdymo programa apima šiuos mokomuosius dalykus: plastinę raišką, grafinę raišką, spalvinę raišką, erdvinę raišką, fotodizainą, dailėtyrą, kompoziciją. Mokiniai dainuoja chore, vokaliniuose ansambliuose, gali groti smuikininkų, styginių instrumentų, violončelininkų, koncertinių kanklių, žemaitiškų kanklių, mušamųjų instrumentų, akordeonistų, gitaristų ansambliuose, kaimiškoje kapeloje, liaudies instrumentų, pučiamųjų instrumentų orkestruose, birbynių kvintete ir kituose kolektyvuose.